fbpx
Kanta-Häme

Uuden keskussairaalan riskitekijät syyniin juhannuksen jälkeen

Rautatien aiheuttamia riskejä uudelle Kanta-Hämeen keskussairaalalle aletaan perusteellisesti selvittää juhannuksen jälkeen.

Sairaalan suunnittelutyöryhmään kuuluva Hämeenlinnan kaupungin arkkitehti Johanna Närhi kertoo, että mietittävää tulee rautatien aiheuttamasta melusta ja tärinästä.

Varsinaista kaavoitusta ei ole vielä aloitettu, koska neuvottelut alueen nykyisten maanomistajien, Senaatti-kiinteistöjen sekä Liikenneviraston kanssa ovat vasta alkutaipaleella.

– Sairaanhoitopiiri ja kaupunki käyvät ensi viikolla kokouksen tulevan kaavan tarpeista, Närhi sanoo.

Pääradan vaarallisten aineiden kuljetusmääristä on tehty tuorein selvitys Liikenteen turvallisuusvirasto Trafissa vuonna 2013.

Närhi myös kertoo, että vaarallisten aineiden kuljetusten riskejä on tarkasteltu muiden kaavoitushankkeiden yhteydessä. Pääradan ja juna-aseman varrelle on kaavoitettu paljon asumista, muun muassa Keinusaaren, Asemantaustan ja Asemanrannan alueelle. Nähri arvioi, että VAK-riskikartoitus voi tulla vielä eteen.

Esimerkiksi rata-alueesta vastaava Liikennevirasto totesi Asemanrannan suunnitelmien yhteydessä, että tärinähaitat on otettava huomioon. Vaarallisten aineiden kuljetuksista eli VAK-kuljetuksista ei lausunnossa todeta mitään.

Edellisen kerran vaarallisten aineiden kuljetusmääriä on Suomessa tutkittu vuonna 2012. Pääradalla vaarallisia aineita kulkee Hämeenlinnan kohdalla jonkin verran, mutta se ei ole niille pääreitti. Eniten VAK-kuljetuksia kulkee Kouvolassa Vainikkalan raja-aseman takia.

Vuonna 2012 noin 15 prosenttia kaikista Suomen junaraiteilla kulkevista tavarakuljetuksista oli VAK-kuljetuksia.

Trafi selvitti vuonna 2014, että Suomessa on vuosina 1996–2013 tapahtunut 30 VAK-kuljetuksiin liittyvää rautatieonnettomuutta. Näistä noin puolet on tapahtunut vaunujen vaihtotöiden yhteydessä.

Trafin johtava asiantuntija Anu Häkkinen kertoo, että rata-alueiden läheisyydessä vaarallisten aineiden aiheuttamat riskit pitää ottaa kaavoituksessa mahdollisimman varhain huomioon.

– On hyvä, ettei vakavia onnettomuuksia ole sattunut, mutta tilanteeseen ei pidä tuudittautua, sanoo Häkkinen.

Viimeisin vakavaksi luokiteltu VAK-onnettomuus on sattunut vuonna 2010 Kilpilahdessa, kun viisi säiliövaunua törmäsi raidepuskimeen ja osui kaasuputkeen. Vuotoja ei kuitenkaan sattunut.

Noin puolet raiteilla kulkevista VAK-kuljetuksista sisältää palavaa nestettä kuten öljyä. Häkkisen mukaan tällöin suurin riski on palamisen leviäminen. Kaasujen tapauksessa riski on siinä, kuinka kaasut leviävät.

Hämeen Sanomien yleisönosastolla on herännyt myös huoli sairaalan sijainnista sotilaallisen kriisin alla aivan pääradan varrella. Hämeen Sanomat ei tavoittanut keskiviikkona Puolustusvoimien edustajaa kommentoimaan.

Kaavoitus pääsee etenemään vasta, kun maan nykyisten omistajien kanssa neuvottelut etenevät. Alueen hyödynnettävyys riippuu muun muassa siitä, minne Liikennevirasto päättää siirtää tukkien lastausalueen. HäSa

Menot