fbpx
Kanta-Häme

Uudessa sairaalassa säästetään tehostamalla

Uuden sairaalan miljoonien säästöarvio perustuu nykytilanteeseen, mutta Kanta-Hämeen sairaalan toiminnan laajuudesta ei edes ole vielä tietoa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi jo, että sairaalan suunnittelua jatketaan Harvialantien varteen Hätilään.

Valtuuston hyväksymissä laskelmissa arvioidaan, että uusi sairaala maksaisi runsaat 250 miljoonaa euroa, mutta uusi sairaala pudottaisi kustannuksia yhteensä noin 14 miljoonalla eurolla vuodessa nykytasosta.

Nykytaso voi sote-uudistuksen toteutuessa olla jotain täysin muuta kuin se on tähän mennessä ollut.

Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen puolustaa arviota. Sairaanhoitopiiri tarvitsi Juvosen mukaan valtuustolta linjauksen sijainnista, jotta kaavoituksen ja maanhankinnan suunnittelussa päästään eteenpäin.

– Valtuutetuilla on tiedossa se, että tämä on eri vaihtoehtojen vertailu, yhden toimintakonseptin pohjalta. Vertailu on oleellinen ja se on pätevä, vaikka konsepti muuttuisi, hän sanoo.

Hallitus ei toistaiseksi ole julkaissut tietoa siitä, millaiset toiminnot säilyvät sairaaloissa, jotka eivät kuulu 12 laajan päivystyksen joukkoon. Kanta-Hämettä ei kaavailla laajan päivystyksen sairaalaksi.

– Meillä on lähdetty suunnittelussa siitä, etteivät toiminnat supistu nykyisestä, Juvonen lisää.

Hän toteaa, että valtuusto teki myös päätöksen jatkaa suunnittelua maakunnallista sotea suunnittelevan Oma Häme -hankkeen kanssa.

Siksi Juvonen lisää, että säästöluvut täsmentyvät siinä vaiheessa, kun varsinainen hankesuunnitelma on valmis ensi vuoden kesäkuun lopussa.

Ensi kesään mennessä on kaikki hallituksen merkittävät päätöksetkin tehty.

Sairaanhoitopiirin valtuustolla ja hallituksella oli sairaalan sijainnista päättäessään käytettävissään Nordic Healthcare Group -nimisen konsulttiyhtiön laatima laskelma.

Laskelma ei ollut kokonaan alkuperäisten päätösten liitteenä, mutta se on toimitettu valtuutetuille erikseen. Hämeen Sanomat pyysi laskelman sairaanhoitopiirin hallintojohtajalta.

Laskelmassa säästöt on arvioitu siten, että erikoissairaanhoidosta voidaan Harvialantien vaihtoehdossa säästää 13 miljoonaa euroa nykyisistä kustannuksista. Perusterveydenhoidosta kertyisi säästöä 0,9 miljoonaa.

Suurimmat säästöt tulisivat avohoidosta ja vuodeosastoista. Avohoidossa toivotaan vähentävän vastaanottomääriä, vuodeosastoilla vastaavasti vähennetään vuodepaikkoja mutta tehostetaan niiden käyttöä. Säästöä odotetaan myös kotiuttamalla leikkauspotilaita entistä nopeammin.

Sairaanhoitopiirin johtaja Juvonen toteaa, että tavoitteena on säästää erityisesti henkilöstökuluissa. Suuri osa vähennyksestä on määrä hoitaa luonnollisen poistuman avulla. 

– Kyllähän terveydenhuollon säästöt lähtevät aina siitä, että saadaan pienemmällä henkilökunnalla aikaan samoja asioita. Mutta jos katsotaan terveydenhuollon valtakunnallisia linjauksia, niin säästöjä on tarkoitus tulla nimenomaan siitä, että vähennetään tulevaisuuden menojen kasvua, Juvonen sanoo.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun Suomen väestö ikääntyy ja terveydenhuollon asiakasmäärä kasvaa, niin kasvavaa asiakasmäärää hoidetaan vähemmällä hoitohenkilökunnalla.

Juvonen lisää, että säästöluvuissa on otettu huomioon myös mahdollisten toimintojen lisäkeskittäminen Forssasta ja Riihimäeltä Hämeenlinnaan. HäSa

Menot