Kanta-Häme

Uudesta hulevesimaksusta ei käytännössä koidu lisämenoja asuinkiinteistöille

Monia kiinteistönomistajia ihmetyttävä uusi hulevesimaksu ei käytännössä merkitse lisälaskua tavallisille asuinkiinteistöille, kertoo vs. suunnittelupäällikkö Esa Ränkman Hämeenlinnan kaupungilta.

– Hulevesimaksu kompensoidaan HS-Veden jätevesitaksan alennuksella. Sitä laskettiin vuoden alusta kahdeksalla prosentilla.

Kaupunginvaltuuston toukokuussa vahvistamaa kaupungin hulevesimaksua aletaan periä syksyllä. Laskun mukana tulee myös selostus sen perusteista. Omakotikiinteistön hulevesimaksu on Hämeenlinnassa 40 euroa vuodessa.

Laskuttajan vaihtuminen johtuu vuoden 2014 maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutoksesta, jolla vastuu hulevesien viemäröinnistä siirrettiin aiempaa selvemmin kunnille. Jokainen kunta päättää itse hulevesimaksustaan.

Hämeenlinnan kaupungin tavoitteena oli tehdä muutos asukkaiden kannalta mahdollisimman kustannusneutraalisti. Hulevesimaksu koskee vain asemakaava-aluetta, ei haja-asutusalueita.

Hulevesimaksun suuruuteen vaikuttavat kiinteistön pinta-ala ja käyttötarkoitus. Pinta-alaluokat vaihtelevat 40:stä 250 euroon vuodessa.

– Omakotikiinteistöillä, rivi- ja kerrostalokiinteistöillä, liike- ja toimistokiinteistöillä sekä teollisuus- ja varastokiinteistöillä on kaikilla oma hinnoittelunsa, Ränkman sanoo.

Maksu määritellään käyttötarkoitukseen sidotulla kertoimella, joka vaihtelee pientalojen 1:stä teollisuus- ja varastokiinteistöjen 10:een.

Omakotikiinteistön maksu on siis pienin eikä riipu pinta-alasta. Muutoksesta hyötyvät hieman ne kotitaloudet, jotka kuluttavat vettä niin paljon, että jätevesimaksun alennus ylittää vuotuisen hulevesimaksun.

Lisäkustannuksia hulevesimaksuista koituu lähinnä isoille teollisuushalleille ja varastoille.

Uudistuksen taustalla on valtion halu ohjata hulevesikustannuksia aiempaa paremmin sinne, missä niitä eniten syntyy. HäSa