Kanta-Häme

Uusi asemakaava syö hehtaareittain luontoa

Varikonniemellä näkyy jo puista paljaita kohtia. Asemanrannan kaavan rakentamisen valmistelu on alkanut, ja nyt käynnissä on puiden kaataminen.

Asemakaavan korttelialueet jättävät alleen yhden ulkoilureitin, ja yhteensä viheralueesta menetetään noin kolme ja puoli hehtaaria. Arkkitehti Johanna Närhi muistuttaa, että ulkoiluympäristöä jää paljon enemmän kuin sitä häviää.

Yhteensä virkistysaluetta säilyy noin 18 hehtaaria, josta 12 hehtaaria on suojeltua muinaisjäännösaluetta.

Rautatieaseman läheiset puistoalueet, eli Asemanpuistot, säilyvät entisellään. Varikonniemen rannassa on puistomerkinnällä nykyisessäkin kaavassa oleva Mensanpuisto, mutta muihin virkistysalueisiin ei juuri kosketa.

– Puistossakaan ei välttämättä tehdä muuta kuin siistitään. Luonnon säilyminen on otettu kyllä huomioon kaavassa, ja koskemattomia virkistysalueita jää runsaasti, Närhi sanoo.

Samaa kertoo kunnallistekniikan suunnittelija Marja Mänty. Hänen tietojensa mukaan säästyvä virkistysalue jää kokolailla entiselleen.

Kaavan yleismääräysten mukaan Varikonniemen virkistysalueen hoidossa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja eliölajien säilymisen edellytykset. Lisäksi Varikonniemessä ja Mensanpuistossa tulee säilyttää maisemallista suojapuustoa Linnan maiseman turvaamiseksi.

Kaavasuunnitelmissa on huomioitu myös mahdollisuus rakentaa uusia ulkoilureittejä.

Ensi viikolla Asemanrannan kaava-alueella pitäisi alkaa vanhojen varastorakennusten perustusten poistaminen, kertoo Marja Mänty. Työtä on seuraamassa arkeologi, joka arvioi mahdolliset löydökset. Arvioinnin perusteella mietitään tarkempien arkeologisten kaivausten tarvetta.

Männyn mukaan nyt arvioidaan katujen alle jääviä alueita, missä menee ainakin pari viikkoa. Laajemmat muinaismuistoalueen arkeologiset tutkimukset päästään tekemään kesällä.

– Tällä hetkellä esirakentamisesta on meneillään tarjouspyyntöjen kysely, ja tarjoukset tulee jättää huhtikuussa, Mänty sanoo.

Kesällä tehdään valmistelevia töitä, kuten vesihuoltolinjoja ja katujen pohjien esirakentamista. Männyn mukaan katujen rakentaminen menee mahdollisesti vuodelle 2018.

Asemakaavassa osoitetaan yhteensä 22 uutta rakentamiseen tarkoitettua tonttia, joista osa on kaupungin ja osa rakennusyhtiö YIT:n. Mänty arvelee, että YIT saattaa aloittaa rakentamisen jo tänä vuonna Possentien varrella, ja purkutyöt voivat alkaa jo kesällä.

Asemanrannan uusi kaava tuli lainvoimaiseksi 19. päivä tammikuuta. Joulukuussa Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ja – kaavamuutoksen äänin 51–7. HÄSA

Päivän lehti

28.5.2020