Kanta-Häme

Uusi kantasairaala piirtyy kesään mennessä - tonttineuvottelut yhä kesken

Uusi sairaala asemanseudulle Harvialantien ja Viipurintien kainaloon saatetaan toteuttaa Hämeenlinnassa uudella tavalla.

– Tekninen toteutus voi tapahtua projektijohtoisesti, allianssimallilla, elinkaarimallilla tai suunnittele ja toteuta -mallilla. Sopivaa vaihtoehtoa haetaan parhaillaan, kertoo Kantasairaala-hankkeen projektipäällikkö Eeva Rikkilä-Kettunen.

Suunnitteluun ja tekniseen toteutukseen sopivan vaihtoehdon valintaa varten Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri järjestää helmikuun alussa markkinainfon.

Markkinavuoropuheluun odotetaan hankkeesta kiinnostuneita suunnittelutoimistoja, rakennusliikkeitä ja muita palveluntuottajia. Vuoropuhelu käynnistää ja on osa sairaalan suunnittelun ja rakentamisen kilpailuttamista.

Suunnittelua jatketaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja maakuntahallinnon valmistelutyöryhmän Oma Hämeen kesken, vaikka varsinainen sairaalan rakentamispäätös tehdään myöhemmin. Rahoituksesta päättää lopulta vuoden 2019 jälkeen maakuntien yhteisesti omistama Maakuntien tilakeskus.

Kantasairaalalle on valittu sijaintipaikka rautatieaseman naapurista, mutta tonttineuvottelut maan omistavien Liikenneviraston, Senaattikiinteistöjen sekä Hämeenlinnan kaupungin kanssa ovat kesken.

Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen kertoo, että sairaanhoitopiirin halu sijoittaa sairaala Harvialantien tontille saattoi yllättää nykyiset omistajat, vaikka alueen käyttö joka tapauksessa tulevaisuudessa muuttuu. Liikenneviraston tontilla on tukkien kuormausalue ja Senaattikiinteistöjen tontilla puolustusuvoimien Talousvarikko sekä varastorakennus.

Sairaalarakennuksesta on alustavissa luonnoksissa kaavailtu 65 000 kerrosneliömetrin laajuista. Viime kesänä kaupunginvaltuustolle esitellyissä vaihtoehtovertailuissa tonttimaan hinnaksi arvioitiin 175 euroa rakennusoikeuden kerrosneliömetriä kohti. Näin laskien hankintahinta olisi runsaat 11 miljoonaa euroa.

Hannu Juvonen korostaa, että Kantasairaalan hankesuunnitelmaa laaditaan koko ajan rinnakkain valmiiksi odottamaan maakuntahallinto- ja sote-uudistuksen kanssa.

Hankesuunnitelma on tarkoitus saada lakimuutosten jälkeen maakuntavaltuuston päätettäväksi niin pian kuin mahdollista. Viime kädessä kuitenkin valtio päättää investointihankkeiden rahoituksesta.

Kantasairaalan alustava kustannusarvio on 250 miljoonaa euroa. HÄSA

 

Artikkelia täydennetty 28.1. klo 10.30: tontilla sijaitsee myös puolustusvoimien Talousvarikko.

Päivän lehti

25.11.2020

Fingerpori

comic