Kanta-Häme

Uusi laki pudottaisi monien asiakasmaksuja

Kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja palveluasumisen asiakasmaksujen perusteita yritetään uudistaa lakimuutoksella.

Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena ovat yhdenmukaiset maksujen määräytymisperusteet asuinpaikasta riippumatta. Lakiesitys näyttää asiakkaiden kannalta hyvältä, mutta kuntien kannalta huonolta.

Tosin näyttää myös siltä, että tällekin lakiesitykselle tulee kova kiire. Se pitää antaa eduskunnalle viimeistään joulukuun alussa, jotta se ehditään käsitellä ennen vaalikauden loppua.

Lain kaavaillaan tulevan voimaan vuoden 2016 alusta. Tuota aikataulua kunnat pitävät lausunnoissaan epärealistisena.

Asiakasohjausyksikön päällikkö Vuokko Lehtimäki laski taannoin, mitä lakiluonnoksen toteutuminen merkitsisi vuositasolla Hämeenlinnassa. Yhteensä asiakasmaksuja kertyisi noin 2,78 miljoonaan vähemmän kuin tällä hetkellä.

– Tässä taloudellisessa tilanteessa se, olisi todella hankalaa, tilaajajohtaja Jukka Lindberg toteaa.

Hämeenlinna on antanut lakiluonnoksesta lausunnon, jossa todetaan, että pelkästään tämä uudistus nostaisi veroja 0,25 prosenttiyksiköllä.

Lakiluonnoksen tavoite on hyvä. Sillä pyritään saamaan johdonmukaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja selkeyttä perusteisiin, joilla asiakasmaksut määräytyvät.

Isoja muutoksia

Hämeenlinnassa uudistus laskisi esimerkiksi alle 40 tuntia kuukaudessa kotipalvelua tarvitsevien asiakkaiden maksuja huomattavasti, joissakin tuloluokissa jopa 75 prosenttia.

Jos palveluntarve on yli 40 tuntia, muutokset eivät ole niin suuria ja joissakin tuloluokissa maksut voisivat noustakin.

Tehostetussa palveluasumisessa asiakasmaksut näyttävät laskevan erityisesti niillä, joilla on pienet tulot.

Ateriapalvelulle esitetään kiinteää hintaa eli käytännössä 360 euron maksukattoa. Hämeenlinnassa kuukauden ateriapaketti maksaa nyt 449,50. Tältä pohjalta maksutuloja kertyisi 400 000 euroa nykyistä vähemmän.

Asiakkaan kannalta hyvä asia on myös se, että lyhyet jaksot tehostetussa palveluasumisessa ns. intervallijaksot kerryttäisivät maksukattoa.

Maltillista nousua

Kunnat eivät ole olleet tyytyväisiä lakiluonnokseen. Esimerkiksi Hämeenlinna on lausunnossaan todennut sen syventävän merkittävästi julkisen talouden kestävyysvajetta.

Myös esimerkiksi Kokkola on laskenut muutosten merkitystä talouteensa. Vajaan 50 000 asukkaan kaupungissa kassaan tulisi 2,4 miljoonan euron lovi.

Tilaajajohtaja Jukka Lindberg esittää, että asiakasmaksusääntelyn pitäisi maltillisesti nostaa maksukykyisten ja varallisuutta omaavien maksuosuutta. Kaikkien vähävaraisimpien asiakkaiden tilanne taas on mahdollista ratkaista erityistoimin.

Lausunnossa huomautetaan, että palvelujen käyttäjät ovat pääsääntöisesti valmiita maksamaan palvelumaksut. Niiden alentamista hän pitää kansallisesti strategisena virheenä.

Sen sijaan maksuperusteiden yksinkertaistaminen ja selkiyttäminen olisi sekä asiakkaan että kunnan näkökulmasta tervetullutta. (HäSa)