Kanta-Häme

Uusi malli koulun johtamiseen Janakkalassa

Pienen koulun johtaminen annetaan ison koulun rehtorin tehtäväksi. Rehtorin avuksi isoon kouluun nimetään apulaisjohtaja.

Tällainen johtamismalli otetaan Janakkalassa käyttöön muutamassa koulussa ensi syksynä. Kyse on vuoden kestävästä kokeilusta.

Asiasta päätti kasvatus- ja koulutuslautakunta viime viikolla. Asia tuotiin lautakunnan esityslistalle viime hetkellä, joten se ei näkynyt kunnan nettisivulla ennen kokousta.

Koskee kahta kyläkoulua

Muutos koskee Vähikkälän ja Heinäjoen kyläkouluja. Heinäjoen koulunjohtajan tehtävät annetaan Turengin koulun rehtorille ja Vähikkälän koulunjohtajan tehtävät Tervakosken koulun rehtorille.

Samalla Turengin ja Tervakosken kouluihin nimetään apulaisjohtajat, joiden tehtävänä on vastata koulujen arkeen liittyvistä asioista. Rehtorit sen sijaan keskittyvät pedagogiseen sekä henkilöstön ja talouden johtamiseen. Lisäksi he toteuttavat ja kehittävät opetusta.

Pieniä ei haluta sulauttaa

Asiaa valmistelleet opetustoimen virkamiehet perustelevat muutosta muun muassa sillä, että rehtorien työ on muuttunut entistä laaja-alaisemmaksi. Tässä ei ole heidän mukaansa kyse siitä, että pienet koulut haluttaisiin sulauttaa isoihin kouluihin.

– Tavoitteena on edelleen säilyttää Vähikkälän ja Heinäjoen koulujen omaleimaisuus ja kehittää niitä kyläkouluina, he vakuuttavat. Valmistelijoina toimivat opetustoimen kehittämispäällikkö Jaana Koski ja sivistystoimenjohtaja Jouni Wilpola.

Sekä Heinäjoen että Vähikkälän kouluilla on nyt määräaikaiset johtajat, joiden pesti päättyy heinäkuun lopussa.

Eriäviä mielipiteitä

Lautakunta ei päättänyt asiasta yksimielisesti, vaan äänin 5-4. Eriävän mielipiteen jättivät Jyrki Nummenpää (kesk.), Eeva-Maria Tuominen (ps.), Heidi Munnukka (vas.) ja Maria Penttinen (kesk.).

Kyse on siis kokeilusta, joka kestää ensi lukuvuoden. Hallintomallin vakinaistamisesta päätetään erikseen kevään 2015 aikana. (HäSa)

Päivän lehti

24.10.2020

Fingerpori

comic