Kanta-Häme

Uusi OPS kääntää katseet tulevaisuuteen

Uusi opetussuunnitelma (OPS) astui voimaan elokuun alussa. Sen puitteissa on puhuttu paljon tuntijaon muuttumisesta.

Tuntijako on kuitenkin vain uudistuksesta esiin nostettu yksityiskohta. Eniten niin oppilaisiin kuin opettajiinkin tulee vaikuttamaan koulun toimintakulttuurin muutos.

Hämeenlinnassa OPS-uudistuksen organisoinnissa mukana olleet Iittalan yhtenäiskoulun rehtori Anne Laatikainen ja kaupungin palvelupäällikkö Nikke Keskinen kertovat muutoksen lähtevän tarpeesta. Maailma muuttuu ja samalla muuttuvat taidot, joita siinä toimiminen vaatii.

– Emme voi jäädä polkemaan paikalleen, Laatikainen sanoo.

Samaa toteaa myös Hattulassa projektia vetänyt Juteinikeskuksen rehtori Minna Kallio.

– Tämä on ennen kaikkea mahdollisuus kaivattuun muutokseen.

Uudistuksen myötä oppilaan rooli muuttuu entistä aktiivisemmaksi. Opettajasta puolestaan tulee enemmänkin oppimisen mahdollistaja.

– Aiemmin opettaja kyseli oppilailta asioita. Nyt on tarkoitus, että oppilaat kyselevät, Minna Kallio kertoo.

Digitalisaation myötä oppimisessa painotetaan enemmän tiedon löytämistä ja arvioimista kuin ulkoa opettelua. Opittavia asioita pyritään linkittämään ympäröivään maailmaan niin sanotun ilmiöoppimisen keinoin.

Tosin englannin epäsäännölliset verbit ja kertotaulu on edelleen hyvä osata ilman Googlea.

Opettajilta uudistus vaatii paljon. Heidän pitää pystyä reagoimaan nopeasti ajankohtaisiin asioihin ja reflektoimaan omaa tekemistään ja sen vaikutuksia. Monialaiset oppimiskokonaisuudet vaativat tiivistä yhteistyötä koulun opettajakunnalta.

Vaikka uusi oppimisympäristö painottaa oppilaan omaa aktiivisuutta, tulee opettajan edelleen huolehtia siitä, että myös enemmän tukea tarvitsevat oppilaat oppivat.

Minna Kallio korostaakin, että muutoksista huolimatta perusasioiden tulee olla kunnossa.

– Oppilaan päivässä pitää olla rakenne ja oppimisympäristössä aikuisia lähellä.

Anne Laatikainen ja Nikke Keskinen kertovat kannustavansa opettajia osaamisen jakamiseen ja oman ammattitaitonsa arvostamiseen.

– Jos jonkin käytännön huomaa toimivan työssään, kannattaa se kertoa muillekin. Uudessa mallissa ei ole enää niinkään kyse siitä, mitä opetetaan vaan miten opetetaan.

Sekä Hämeenlinnassa että Hattulassa uudistukseen on valmistauduttu erilaisin koulutuksin ja orientaatioin.

Hattulassa opettajat vietiin keväällä päiväksi Evolle, missä he pääsivät kuulemaan paikallisia vaikuttajia lapsuuden ainutlaatuisuudesta, joukkuehengestä, tiimityöskentelystä opetuksessa ja opetuksen avautumisesta.

Hämeenlinnassa opettajille järjestettiin viime syksynä uudistusta käsitteleviä orientaatiotilaisuuksia, joihin jokainen opettaja osallistui. Myös kaikki viimeaikaiset opettajien valtakunnalliset koulutuspäivät ovat käsitelleet uutta OPS:ia.

Sekä Kallio että Laatikainen ja Keskinen ymmärtävät muutoksen varmasti jännittävän opettajia.

– Opettajat ovat valmiita, mutta he tarvitsevat myös tukea, koska kyse on niin isosta muutoksesta, Kallio toteaa.

– Tätä muutosta tehdään ennen kaikkea yhdessä, Laatikainen korostaa. Häsa