fbpx
Kanta-Häme

Uusi sote-johtaja perää yhteistyötä

Riihimäen tuore sosiaali- ja terveysjohtaja Mirja Saarni on jo seurannut tiiviisti seutukunnan sote-uudistusta maakuntaliiton sote-työryhmässä, jossa istuvat myös maakunnan kuntien johtavat virkamiehet.

– Kaikki on vielä maakunnallisestikin kesken, mutta pidän tärkeänä päästä yhteistyössä etsimään tavoitteita, suunnittelemaan keinoja ja toteuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollossa yhdessä tekemistä Riihimäen seudulla.

Yksi keskeisistä kysymyksistä Riihimäen seutukunnalla on omistajaohjaus. Seutukunnan kuntien on pikaisesti ratkaistava miten palvelut järjestetään ja miten kustannukset jaetaan kuntien kesken.

– Tietysti on tärkeää löytää keinot, joilla kunnat pystyvät yhdessä ohjaamaan terveydenhuollon menoja. Menojen jatkuvaa kasvua on hillittävä niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon puolella.

Asukkaiden näkökulmasta sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistäminen helpottaa ihmisten arkea. Mirja Saarni odottaa ihmisten pääsevän entistä helpommin saamaan oikeaa hoitoa ja oikeasta paikasta ilman turhia odotusaikoja.

– On selvitettävä, palvelevatko nykyiset rakenteet aidosti ihmisten tarpeita.

Toimintojen yhdistämisen yhteydessä ennaltaehkäisevää työtä esimerkiksi lasten ja nuorten parissa päästään tehostamaan. Varhaisen havaitsemisen ja tuen avulla pystytään vähentämään ongelmien kasaantumista ja kärjistymistä.

Maakunnallisen työryhmän jäsenen roolista Mirja Saarni pitää järkevänä perustaa useamman kunnan yhteistyöalue Riihimäen seudulle kuin usea pieni.

Riihimäen väestöpohja riittäisi palvelujen itsenäiseen järjestämiseen, mutta naapurit ovat yksin liian pieniä suunnitellun järjestämislain näkökulmasta.

– Nyt lähdetään tekemään useita eri selvityksiä. Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi yhdessä, mutta myös Janakkalan kanssa sekä Janakkala ja Hausjärvi keskenään. (HäSa)

Menot