fbpx
Kanta-Häme

Uusi tablettisovellus opastaa päiväkotilapsia käsienpesussa

Lasten sairastuminen aiheuttaa lisähaasteita ja paineita arjesta selviytymiseen työssäkäyville vanhemmille. Uuden kansainvälisen tutkimuksen mukaan se aiheuttaa paineita 81 prosentille perheistä.

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että kolme neljännestä vanhemmista uskoo, että heidän perheensä sairastaisi vähemmän, jos käsihygieniaan kiinnitettäisiin päiväkodeissa enemmän huomiota. Toisaalta puolet vanhemmista ei tiedä, miten heidän lastensa hoitopaikassa huolehditaan käsihygieniasta.

Käsien pesu on kuitenkin tehokas tapa estää infektioita erityisesti päiväkoti- ja esikouluikäisillä lapsilla, jotka tutkivat aktiivisesti ympäristöään käsillään − niin ruokaa kuin mutalätäköitäkin.

Kansainvälisenä käsienpesupäivänä 15. lokakuuta hygieniatuotteiden valmistaja Tork julkistaa Ellan käsienpesuseikkailusta kertovan tablettisovelluksen, joka auttaa vanhempia sekä päiväkodin ja esikoulun työntekijöitä neuvomaan lapsille miten, milloin ja miksi kädet pitää pestä.

– Mitä nuorempana hyviä tapoja aletaan harjoitella, sitä paremmin ne opitaan. Olemme työskennelleet päiväkotien ja koulujen kanssa vuosien ajan, ja tämä on osa sitoutumistamme hygieniakasvatukseen. Lasten käyttöön sopivan inspiroivan työkalun avulla pyrimme osaltamme vähentämään infektioita ja helpottamaan sekä vanhempien että opettajien elämää, sanoo tuote- ja markkinointipäällikkö Nina Rantanen.

Käsihygienia ja päiväkoti kulkevat käsi kädessä

Vanhemmat odottavat päiväkodin ja esikoulun tarjoavan hygieniakasvatusta.

86 prosenttia kyselyyn osallistuneista vanhemmista pitää erittäin tärkeänä, että lapset oppivat hoitopaikassa kunnolla hygieniasta. Samalla yli puolet vastaajista uskoo, että oppiminen sujuu parhaiten leikin kautta.

– Vaikka ei isona ryhtyisikään lääkäriksi tai kokiksi, käsienpesutottumukset vaikuttavat terveyteen koko elämän ajan. Päiväkoti on hyvä paikka harjoitella käsienpesua, ja tässä iässä oppiminen nopeutuu ja tehostuu, kun sitä lähestytään pelien kautta, Rantanen sanoo.

Ellan käsienpesuseikkailu -sovellus on interaktiivinen ohjelma, joka pelin ja pedagogiikan avulla opettaa 2−6-vuotiaille lapsille miksi, milloin ja miten kädet pitäisi pestä. Sovellus on intuitiivinen, ja siinä ei ole kirjoitettua tekstiä, joten ohjelma soveltuu nuoremmillekin lapsille.

Päiväkotilapsilta saatu palaute on ollut tärkeä osa pelin kehitysprosessia, ja sovelluksen asiasisällön on tarkastanut Ruotsin tartuntatautien valvontakeskus SMI.

Sovellus on saatavilla sekä App Store- että Google Play -sovelluskaupoista.

Tutkimuksen toteutti SCA:n toimeksiannosta QuestBack-tutkimusyritys elo-syyskuussa 2013. Tutkimukseen valittiin satunnaisesti 3 121 vanhempaa, jolla on lapsia päivähoidossa. Tutkimukseen osallistui perheitä Iso-Britanniasta, Ruotsista, Suomesta, Alankomaista, Saksasta ja Ranskasta. Tiedot on kerätty verkkokyselyissä, joihin osallistujat kutsuttiin sähköpostitse. (HäSa)

Menot