Kanta-Häme

Uusia sääntöjä kaupungin sijoituksille

Energialaitoksen myynnistä saatuja varoja on tällä hetkellä sijoitettuina reilut 83 miljoonaa euroa.

Kun kauppa vuonna 2000 tehtiin, sovittiin periaatteista, joilla varoja voidaan käyttää ja sijoittaa. Sen jälkeen päätöstä on viilattu vain hieman vuonna 2003.

Nyt kaupunginhallitus esittää valtuustolle joitakin muutoksia sijoitusten periaatteisiin, koska rahamarkkina on muuttunut paljon 13 vuodessa.

Kaupunki sijoitti energialaitoksen myynnistä vuonna 2000 saatua tuottoa 76,5 miljoonaa euroa (455 miljoonaan markkaa). Tuolloin päätettiin, että siitä 60 miljoonaa euroa on sellaisia varoja, joita ei käytetä lähimpään 10 vuoteen.

Lisäksi kaupungilla on ollut suoria sijoituksia 6,7 miljoonaa.

Pääoman tuotosta on nostettu päälle 42 miljoonaa koko sijoitusaikana käyttömenojen katteeksi.

Varoja on ollut lupa käyttää lainojen lyhennyksiin, jos talous- ja korkotilanne sitä edellyttää.

Nyt kaupunginhallitus esittää, että sijoituksista vähintään 70 miljoonaa olisi varoja, joita ei käytetä seuraavaan 10 vuoteen.

Sijoitusten tuottotavoite olisi 4,5-5 prosenttia vuodessa. Lisäksi määritellään eri sijoitusmuotojen osuus kokonaisuudesta.

Esimerkiksi kehittyville markkinoille voisi sijoittaa 5-10 prosenttia, samoin kotimaisiin osakkeisiin. Sen sijaan globaalien osakkeiden osuus olisi maksimissaan 40 prosenttia. (HäSa)

Päivän lehti

27.1.2020