Kanta-Häme Janakkala

Uusikaan Turengin S-marketin paikka ei kelvannut tekniselle lautakunnalle – Paikaksi oli ehdotettu kiistellyn tontin koilliskulmaa

Tämän ehdotuksen tekninen lautakunta hylkäsi tiistai-iltana. Kuva: A1-arkkitehdit

Turengin S-marketin uudesta paikasta päättäminen takkuilee Janakkalassa. Tekninen lautakunta päätti tiistai-iltana äänestyksen jälkeen, ettei se hyväksy uutta kaavaehdotusta.

S-markettia on soviteltu liikenneympyrän lähelle niin sanottuun Lyylinpuistoon, joka ei vihreydestään huolimatta ole nykyisen kaavan mukaan viheraluetta.

Joulukuussa tekninen lautakunta hylkäsi ehdotuksen, jossa liikerakennus olisi sijoitettu Turengintien suuntaisesti tontin etelälaitaan.

Tuolloin lautakunta toivoi, että suunnittelijat sijoittaisivat rakennuksen Hausjärventien suuntaisesti tontin koilliskulmaan. Lisäksi mainittiin, että rakennus voitaisiin sijoittaa Turengintien suuntaisesti tontin pohjoisosaan.

Ja vielä päätökseen merkittiin, ettei tule sulkea pois muitakaan vaihtoehtoja Turengin keskustan alueella.

Uudessa ehdotuksessa rakennus oli sijoitettu tontin koilliskulmaan, mutta tiistaina lautakunta siis päätti hylätä tämän itse aiemmin ehdottamansa vaihtoehdon.

Hylkäämistä esitti Ari-Pekka Jaatinen (vas.), ja häntä kannatti Jaana Sorsa (sd.). Hylkäämisen puolesta äänestivät lisäksi Petri Hakamäki (kesk.), Päivi Välilä (kesk.) ja puheenjohtaja Kalevi Ilmarinen (sd.).

Ehdotuksen puolesta äänestivät vain Piia Aitto-oja (kd.) ja Aki Lintumäki (kok). Äänestysnumerot olivat siis 2-5.

Piia Aitto-oja ja tekninen johtaja Jukka Vahila jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

 

Uudessa ehdotuksessa liikerakennus oli siis sijoitettu tontilla nykyisen liikenneympyrän puoleiseen kulmaan niin, että rakennuksen pitkä sivu on Hausjärventien suuntainen.

Aiemmassa suunnitelmassa, jota tekninen lautakunta ei siis joulukuussa hyväksynyt, rakennus oli Turengintien suuntaisesti tontin eteläsivulla niin, että sekä Hausjärventieltä että Turengintieltä olisi ollut näkymä parkkikentälle.

Tätä sijoittelua kritisoivat tuolloin lausunnoissaan sekä Uudenmaan ely-keskus että Hämeen liitto, koska paikoituskenttä olisi hallinnut näkymää. Lausujien mielestä rakennus pitäisi sijoittaa etualalle ja parkkialue sen taakse.

Uuden – ja siis hylätyn – suunnitelman mukaan marketin sisäänkäynti oli paikoitusalueen suunnasta – ovet oli kuitenkin sijoitettu lähelle Turengintien puoleista päätyä.

 

Kaavaehdotuksen valmistellut maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko kertoi ennen teknisen lautakunnan kokousta, että uusi ehdotus muuttaisi Turengintien alkupään selvästi kaupunkimaisemmaksi kuin aiempi ehdotus, koska nyt rakennus sijaitsisi katualueen ja uusien linja-autopysäkkien lähellä.

Hänen mielestään myös kevyen liikenteen kulkuyhteydet oli pystytty tässä kakkosehdotuksessa ottamaan paremmin huomioon kuin joulukuisessa ehdotuksessa. Hausjärventien alikulun kautta pääsisi kätevästi markettiin.
– Lisäksi Papintien päähän saatiin tilaa kääntymispaikalle, Tuokko sanoi.

 

Uutta esityksessä oli sekin, että paikoitusalueen reunalle olisi tullut matala muuri tai aidanne. Sen tarkoitus oli palvella sekä näkö- että melusuojana.

Sisäänajo tontille tapahtui ehdotuksessa joko Hausjärventieltä tai Turengintieltä, ja Turengintielle tulisi uusi kiertoliittymä, josta pääsisi kääntymään myös K-kaupalle.

– Kiertoliittymä on tarkoitus rakentaa niin, että se on valmis viimeistään silloin kuin S-markettikin. Tästä on neuvoteltu niin, että Hämeenmaa osallistuu kustannuksiin kolmanneksen osuudella. Muut maksajat olisivat kunta ja valtio, Piia Tuokko sanoo.

Alustavien suunnitelmien mukaan myös uudet linja-autopysäkit olisivat valmiina viimeistään silloin, kun uusi kauppa avaa ovensa.

Markettitontille tulisi myös polttoaineen jakelupiste sekä autojen pesupaikka.