Kanta-Häme

Uusiutuvaan energiaan …vaihtoon saa yhä tukea

Asuintaloille ei enää tänä vuonna myönnetä valtion korjaus- ja energia-avustuksia pelkästään siihen, että ne vaihtavat öljy- tai sähkölämmityksen uusiutuvaan energiamuotoon.

Syytä on, että valtion talousarviossa ei ole tähän enää määrärahoja aikaisempien vuosien tapaan. Pientalojen ja asuntojen korjaus- energia- ja terveyshaitta-avustuksiin on varattu kaikkiaan 50,5 miljoonaa.

Uusiutuvia energiamuotoja ovat maalämpö, ilma- tai vesilämpöpumppu, puu, pelletti ja aurinkolämpö tai -sähkö. Energia-avustusta saa yhä tarveharkintaisesti eli siihen vaikuttavat ruokakunnan tulot ja varallisuus.

Vanhusten ja vammaisten ihmisten asuntojen korjausavustusten enimmäistulorajoja on tarkistettu indeksikorotuksen mukaisesti. Niissä tuloraja on esimerkiksi yhdeltä hengeltä nyt 1410 euroa, joka on tulorajana myös pientalojen energia-avustuksissa.

Yksityisten kotitalouksien ohella valtion korjaus- ja energia-avustusta voivat saada myös taloyhtiöt.

Uuden hissin rakentamista hissittömään asuintaloon voi saada avustusta tänäkin vuonna. Sen sijaan olemassa olevan hissin korjaukseen avustusta ei enää myönnetä.

Avustuksia ei myöskään myönnetä enää haja-asutusalueen talousvesikorjauksiin.

Korjaus- ja energia-avustusten hakemukset jätetään rakennuksen sijaintikuntaan, Hämeenlinnassa kaupungin palvelupisteisiin eli mm. palvelukeskus Kastelliin. Hakuaika päättyy 27. maaliskuuta.

Hissinrakentamisen, liikuntaesteiden ja terveyshaitan poistamiseen tarkoitetuista avustuksista päättää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja niillä on jatkuva hakuaika. (HäSa)

Päivän lehti

9.4.2020