Kanta-Häme Hattula

Uutta yläkoulua suunnitellaan Parolan koulun yhteyteen

Hankesuunnitelmassa selvitetään mahdollisuus tehdä samalla myös uima-allas opetuskäyttöön.
Hattulan uutta yläkoulua on tarkoitus alkaa suunnitella Parolan koulun yhteyteen.

Parolan koulun eli ala-asteen tontti on osoittautunut parhaaksi vaihtoehdoksi, kun Hattulassa on pohdittu uuden yläkoulun paikkaa.

Nykyisen yhteiskoulun tilat ovat teknisen käyttöikänsä päässä ja rakennuksessa on sisäilmaongelmia. Selvitysten perusteella on todettu, että vanhojen tilojen korjaaminen tulisi kalliimmaksi kuin uusien rakentaminen.

Uudisrakennusta koskevan tarveselvityksen on tehnyt työryhmä, johon kuuluivat sivistysjohtaja Jari Wihersaari, apulaisrehtori Marko Seppälä, projektijohtaja Liisa Jokinen ja tekninen johtaja Juha Prittinen.

Liisa Jokinen kertoo, että työryhmä vertaili useita eri paikkavaihtoehtoja, kuten uuden yläkoulun rakentamista muun muassa nykyisen yhteiskoulun tontille tai sen viereiselle tontille, Juteinikeskuksen yhteyteen tai entisen kunnanviraston alueelle.

– Paikkoja vertailtiin monesta näkökulmasta, kuten siitä, mahtuuko tontille uudisrakennusta, mikä on väistötilojen tarve, kaavatilanne ja toiminnallisuus, Jokinen kertoo.

Esimerkiksi nykyisen yhteiskoulun tontti on ahdas ja uuden rakentaminen olisi vaatinut väistötilojen järjestämistä. Yläkoululaiset ja Parolan lukiolaiset käyvät jo nyt ruokailemassa Parolan koulun yhteydessä toimivan keskuskeittiön ruokalassa.

Hattulan sivistyslautakunta päätti keskiviikkona ehdottaa tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että yhteiskoulun hankesuunnitelma laaditaan vielä tämän vuoden aikana.

Sivistysjohtaja Jari Wihersaari kertoo, että lautakunta kävi asiasta pitkän keskustelun ja teki muutamia lisäyksiä päätösesitykseen. Sen jälkeen asia hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunta päätti muun muassa esittää, että hankesuunnitelman yhteydessä selvitetään mahdollisuus rakentaa koululle uima-allas terapia- ja opetuskäyttöön.

Liisa Jokinen kertoo, että seuraavaksi järjestetään kuulemistilaisuudet eri käyttäjäryhmien edustajille. Ne on tarkoitus pitää pääosin syyskuun aikana.

Tarveselvityksessä esitetty alustava kustannusarvio esiopetuksen ja yhdeksän luokka-astetta sisältävälle yhtenäiskoululle on 6,8 miljoonaa euroa. Luvussa on mukana uudisrakennus sekä Parolan koulun tilojen muutostyöt ja korjaukset. Sen sijaan opetusaltaan kustannukset eivät sisälly tähän lukuun. HÄSA