Kanta-Häme

Vaalikone: Hattulalaiset ehdottomimpia kuntaliitoksen vastustajia

 

Hämeen Sanomien tänään avatun vaalikoneen mukaan janakkalalaisehdokkaat suhtautuvat kuntaliitoksiin selvästi positiivisemmin kuin Hattulan ehdokkaat. Molemmissa kunnissa ehdokkaiden ehdoton enemmistö pitää kuntaliitosta kuitenkin enemmän uhkana kuin mahdollisuutena.
 
88 prosenttia hattulalaisehdokkaista pitää kuntaliitosta uhkana. Janakkalassa näin ajattelee puolestaan 84 prosenttia ehdokkaista. Janakkalalaiset eivät ole vaalikonevastauksissaan tässä kysymyksessä myöskään aivan yhtä jyrkkiä kuin hattulalaiset.
 
Kokoomuksella lievin kanta Hattulassa
Hattulassa kaikkein kriittisimmin liitokseen suhtautuvat kristillisten, vasemmistoliiton ja perussuomalaisten ehdokkaat. Positiivisimman, mutta silti kriittisen kannan tähän kysymykseen antavat kokoomuksen ja vihreiden ehdokkaat.
 
Hattulalaisilta kysyttiin vaalikoneessa vielä erikseen, uskovatko he Hattulan liittyvän joko vapaaehtoisesti tai pakkokeinoin Hämeenlinnaan seuraavan valtuustokauden aikana. 94 prosenttia ehdokkaista ei tähän uskonut. 
 
Suurin osa puolueista oli väittämän kanssa täysin eri mieltä, kun taas kokoomuksen ja vihreiden kannat olivat pari piirua epävarmempia.
 
Janakkala jakautuisi pakon edessä kahtia
Janakkalassa kuntaliitos ei näytä vaalikoneen perusteella saavan aikaan yhtä kärkeviä reaktioita, vaikka lähes kaikki vaalikoneeseen vastanneet ehdokkaat näyttävät sitä vastustavankin. Skeptisimmin liitokseen suhtautuvat kunnassa keskustan ja perussuomalaisten edustajat.
 
Janakkalalaisilta kysyttiin koneessa myös, mikä olisi sopivin kuntaliitoskumppani, mikäli valtio pakottaisi kuntaliitokseen. Pakon edessä kaksi viidestä vastaajasta olisi valmis jakamaan kunnan kahtia siten, että Turenki liitettäisiin Hämeenlinnaan ja Tervakoski Riihimäelle.
 
Joka kolmas koneeseen vastannut janakkalalaisehdokas suuntautuisi Hämeenlinnaan ja 27 prosenttia Riihimäelle.
 
Riihimäen seutu valmiimpi liitokseen
Kun kaikki ehdokkaiden tähän mennessä antamat vastaukset lasketaan yhteen, kuntaliitoskanta kääntyy positiiviseksi.
 
Hieman yli puolet, 57 prosenttia vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista pitää kuntaliitoksia mahdollisuutena. Tulos selittyy kuitenkin Hämeenlinnan ja Riihimäen ehdokkaiden suurella määrällä.
 
Neljä viidestä hämeenlinnalaisesta ehdokkaasta liputtaa kuntaliitosten puolesta. Puolueista ainoastaan perussuomalaisten enemmistö näkee sen Hämeenlinnassa uhkana.
 
Vieläkin myönteisemmin kuntaliitoksen näkevät riihimäkeläiset ehdokkaat, joista 86 prosenttia pitää liitosta mahdollisuutena. Naapurikuntien ehdokkaista näin ajattelee 53 prosenttia hausjärveläisistä ja 30 prosenttia loppilaisista.
 
Jos valtio pakottaisi kunnat liitokseen, hieman yli puolet Hausjärven ja Lopen ehdokkaista näkee parhaimpana vaihtoehtona Riihimäen, Hyvinkään, Hausjärven ja Lopen liitoksen. Riihimäellä suositaan puolestaan mieluummin liitosta ilman Hyvinkäätä. (HäSa)
 
 

Päivän lehti

27.10.2020

Fingerpori

comic