Kanta-Häme

Vaalimainosten sijoittelu aiempaa tarkempaa

Liikennevirasto on tarkentanut ohjeistusta tilapäisten vaalimainosten pystyttämisestä valtion ylläpitämien maanteiden varteen. Ohjeistus on myös lähetetty puoluetoimistoihin.

Täsmennykset perustuvat viime vuonna tehtyyn maantielain uudistukseen, jonka myötä Liikennevirastolle tuli oikeus antaa määräyksiä mainosten ja ilmoitusten sijoittamisesta maantien varteen.

– Olemme tarkentaneet muun muassa sitä, minkälaisilla etäisyyksillä mainoksia saa olla esimerkiksi liikenteenohjauslaitteistoista ja risteyksistä. Osa etäisyyksistä on lyhentynyt, osa pidentynyt, kertoo Liikenneviraston liikenteen ohjauksen asiantuntija Jukka Hopeavuori.

Muutokset on tehty liikenneturvallisuusperustein.

– Pyrimme siihen, että kuljettajalla olisi aikaa reagoida vaikeissakin ajotilanteissa siihen, mitä hän näkee tiellä, ja toisaalta siihen, että mikään liikenteenohjauslaite eli liikennemerkki tai vastaava ei jäisi huomaamatta sen takia, että siellä on vaikkapa vaalimainoksia seassa.

Liikennevirastossa on parhaillaan valmistumassa selvitys, johon kootaan tietoa siitä, minkälaisia tutkimuksia maailmalla on tehty tienvarsimainonnan ja valomainosten vaikutuksesta autoilijoihin.

– Valomainokset häiritsevät selvästi enemmän kuin pahvimainokset, mutta jos niitä on väärissä paikoissa, molemmat vaikuttavat selvästi haittaavasti liikenneturvallisuuteen esimerkiksi perään- ja päälleajoina, Jukka Hopeavuori toteaa.

Moottoritielle ja moottoriliikennetien varteen vaalimainoksia ei saa sijoittaa lainkaan, koska mainoksia sinne ei saisi liikennesääntöjä rikkomatta.

Maanteilläkin vaaraa aiheuttaa, jos vaalimainoksia pystytettäessä ajoneuvoilla ajetaan tai niitä pysäköidään sääntöjen vastaisesti. Pääteiden reunassa vaalimainosten asettaminen ja huoltaminen on tehtävä jalankulku- ja pyöräilyliikenteen väylän tai sivutien suunnasta.

Heijastinliivien tai näkyvän vaatetuksen käyttö pystytystyössä on suositeltavaa.

Parhaita paikkoja Liikenneviraston mukaan ovat esimerkiksi jalankulku- ja pyöräilyliikenteen väylien varret sekä tieosuudet, joilla ei ole liittymiä.

Vaalimainokset pitää sijoittaa niin, että mainoksen tienpuoleinen reuna on vähintään yhden metrin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta.

Tiealueella vaalimainoksen koko saa olla enintään 80 x 120 senttimetriä. Ne eivät saa muistuttaa muodoltaan eivätkä väritykseltään liikenne- tai tiemerkkejä. Niissä ei saa myöskään käyttää valoja, heijastavia materiaaleja eikä loistevärejä liikenneturvallisuus- ja maisemasyistä.

Ely-keskukset vastaavat vaalimainosten valvomisesta, ja niille voi myös osoittaa valituksensa.

Ely-keskusten urakoitsijat joutuvat vaalien yhteydessä poistamaan paljon väärin sijoiteltuja vaalimainoksia. Niitä säilytetään vähintään vaaleihin asti urakoitsijoiden varastoissa, joista ehdokkaat voivat hakea ne maksutta pois.

Vaalilain mukaan kunnilla ei ole velvollisuutta vaalimainonnan järjestämiseen. Hämeenlinnan kaupunginlakimies Merja Korhonen kertoo, että vaalimainoksia on saanut laittaa keskiviikosta lähtien kaupungin järjestämiin ulkomainoskehikoihin, joiden paikat yhdyskuntalautakunta on määritellyt.

Myytävältä ulkomainostilalta edellytetään, että ne noudattavat samaa vaalimainosaikaa.

Ennakkoäänestyspaikalla ja vaalipäivän äänestyspaikalla tai niiden läheisyydessä ei saa vaalimainontaa olla. HÄSA

 

 

Päivän lehti

27.5.2020