Kanta-Häme

Vääräkosken säännöstelypato muutetaan pohjapadoksi

Janakkalan Löyttymäessä sijaitseva Vääräkosken pato muutetaan kiinteäksi pohjapadoksi.

Viime viikolla alkanut muutostyö valmistuu tammi-helmikuun vaihteessa.

Hankkeen pääasiallinen tarkoitus on poistaa käytöstä tilustien alla olevan siltarummun edessä olevat, patoaltaan pintaa säätelevät tasoluukut ja korvata ne kiinteällä pohjapadolla. Paikalla sijaitsee aikoinaan myllyn käyttöön vesivoimaa tuottanut patoallas, ja altaan vedenpinnan säännöstely luukuilla on vaatinut kiinteistönomistajalta suurta vaivannäköä.

Pohjapato poistaa patoluukkujen käyttö- ja huoltotyön. Samassa yhteydessä muutetaan padon alapuolisen uoman profiilia niin, että se mahdollistaa ainakin tietyillä virtaamilla kalan kulun padon ohi.

Patoaltaan keskivedenpinnan tasoa ei hankkeessa muuteta.

Hieman alle 40 000 euroa maksavasta hankkeesta vastaavat Hämeen ELY-keskus ja Vanajavesikeskus. (HäSa)