Kanta-Häme

Väärinkäyttäjät löytäneet uuden lääkeaineen

Siinä missä bentsodiatsepiini hallitsi vielä viisi vuotta sitten päihteinä käytettyjen lääkkeiden väärinkäyttötilastoja, sen rinnalla näyttää nyt tulleen kilpailija.

Lyrica-kauppanimellä kulkevan pregabaliinin väärinkäyttö on yleistynyt rajusti sitten lääkkeen markkinoille tulon.

Uusimmassa Lääkärilehdessä alan asiantuntijat arvioivat, että jopa 7 prosenttia suomalaisista on käyttänyt lääkkeitä muihin kuin puhtaasti lääkinnällisiin tarkoituksiin.

Heidän mukaansa päihteiden käyttö on lääkkeellistymässä.

– Lääkkeiden väärinkäyttö ei koske pelkästään rikollisia ja huumepiirejä, vaan entistä useammin asialla ovat myös aivan tavalliset kansalaiset, huomauttaa Alkoholitutkimussäätiön tutkimusjohtaja, dosentti Tomi Lintonen.

Lääkkeiden väärinkäytön kaitseminen on vaikeaa. Sähköinen resepti on parantanut lääkäreiden mahdollisuuksia tarkkailla päihdyttävien lääkkeiden menekkiä, mutta sekään ei takaa väärinkäyttöä.

– Yksityisyyden suoja estää lääkäriä tarkastamasta tietoja ilman potilaan lupaa. Siksi tekaistuilla oireilla voi edelleen saada reseptin esimerkiksi juuri Lyricaan. Kiputilojen osoittaminen muuten kuin potilasta kuuntelemalla on hyvin vaikeaa, Lintonen sanoo.

Hänen mukaansa lääkäri voi kyllä kieltäytyä kirjoittamasta reseptiä, jos tilanne on epäilyttävä. Pitävää ohjeistusta ei kuitenkaan ole.

– Siksi tästä on hyvä puhua myös ammattipiireissä

Toisinaan lääkkeiden väärinkäyttö tulee ilmi poliisin kanssa kohdatessa.

Tomi Lintonen ja ylilääkäri Solja Niemelä laskivat rikostutkinnan yhteydessä tehdyt merkinnät, joissa oli mainittu bentsodiatsepiinien, tsopiklonien, lääkeopioidien tai pregabaliinien nimi.

Lyrican nimi tuli esiin 1 070 kertaa vuonna 2013, kun vielä vuonna 2008 mainintoja oli 196.

Lyrica on tällä hetkellä ainoa Suomessa saatavilla oleva pregabaliinivalmiste.

Lääke on ollut markkinoilla vasta kymmenen vuotta, joten pitkäaikaiskäytön kaikkia haittavaikutuksia on vielä vaikea arvioida. Kauppanimen omistaa Pfizer. (LM–HäSa)

Päivän lehti

1.4.2020