Kanta-Häme Hämeenlinna

Vaasan yliopiston tutkimus: Hämeenlinna on Suomen keskipiste

Jos kuluttajatuotteita myyvällä yritykselle on yksi logistiikkakeskus Suomessa, se kannattaa perustaa Hämeenlinnaan.
Tammer Brands on keskittänyt logistiiikkansa Hämeenlinnaan. Yhtiö laajentaa parhaillaan Moreenin jättikeskustaan.

Hämeenlinna on Suomen logistinen keskus, kun on kyse kuluttajatuotteiden suorasta tai välillisestä jakelusta. Edellytyksenä on, että käytetään vain yhtä keskusta.

Suomen väestöstä tavoittaa yhdellä keskuksella Hämeenlinnasta nopeammin enemmän ihmisiä kuin mistään muualta. Näin kertoo Vaasan yliopiston Logistisen tutkimusprojektin raportti.

Hämeenlinna ei ole kuitenkaan edullinen paikka, jos logistiikka hajautetaan useampiin keskuksiin. Kahden keskuksen mallissa keskuksien optimaaliset paikkakunnat ovat Helsinki ja Oulu. Kolmen keskuksen mallissa keskus tulisi sijoittaa lisäksi Tampereelle.

– Kyse ei ole absoluuttisesta totuudesta. Tämä on vain tapa tehdä analyysejä. Tapauksia on paljon ja ne pitää laskea, sanoo tutkimusta johtanut Vaasan yliopiston professori Petri Helo.

 

Hämeenlinnan seudulle logistinen sijainti väestön keskipisteessä on tärkeä asia. Seudulle on perustettu jo paljon yritysten valtakunnallisia jakelukeskuksia ja niitä toivotaan lisää.

Helo uskoo, että yritykset käyttävät entistä enemmän erilaisia työkaluja tehostaakseen kuljetuksia ja varastointia.

– Äärimmäinen esimerkki on Uber-taksien toiminta. Ja kun koteihin ryhdytään ostamaan suoraan ruokaa, logistiikka on äärimmäisen tärkeä asia. Emme halua maksaa liikaa.

Helo on vakuuttunut siitä, että Amazonin kaltaiset yritykset laskevat tarkkaan, mihin ne perustavat logistiikkakeskuksensa.

Vaasan yliopiston tutkimuksessa selvitettiin logistisia keskipisteitä laskemalla väestöllinen keskipiste ja aika, jolla maantiekuljetuksilla saavutetaan mahdollisimman nopeasti väestö. Helo muistuttaa, että malli sopii vain suoriin tai epäsuoriin kuluttajatuotteisiin.

– Tilanne on toinen, jos kyse on esimerkiksi viennistä tai teollisuuden tarvitsemista tuotteista. Silloin saattaa ratkaista esimerkiksi etäisyys yksittäisille käyttäjille tai satamaan.

Tutkimuksessa selvitettiin myös tilanteita, jos tuotteiden kuluttajat ovat Suomen lisäksi muissa Pohjoismaissa. Hämeenlinna on edullinen logistiikan keskus myös useissa malleissa, jos keskuksia perustetaan useampia Pohjoismaihin.

 

Kuljetusten ja varastoinnin tiukkaa keskittämistä ihmetellään kysymällä, onko se tosiasiassa tehokasta.

– Kyse on samasta ilmiöstä kuin lentoliikenteen hubeissa. On edullista kuljettaa ihmisiä pienillä koneilla lentoliikenteen solmukohtiin ja sieltä isoilla koneilla toisiin hubeihin, Helo kertoo.

Helon mukaan keskittäminen on sitä edullisempaa mitä arvokkaampia ja mitä herkemmin pilaantuvia tuotteet ovat.

– Kun on paljon pieniä keskuksia, joiden tuotteiden kysyntä on epävarmaa, tarvitaan paljon varastointia. Kun kysynnältään epävarmoja keskuksia yhdistetään, saadaan kysyntä entistä tasaisemmaksi ja varastointia voidaan vähentää. HÄSA

Edullisin paikka

Logistiikkakeskukseksi kutsutaan yrityksen toimipaikkaa, josta lähetään tuotteita keskitetysti asiakkaille.

Käytännössä logistiikkakeskuksissa myös varastoidaan tuotteita, mutta varastot pyritään pitämään pieninä.

Vaasan yliopiston tutkimuksessa laskettiin logistiikkakeskuksen ihanteellista sijaintia.

Hämeenlinna on yhden keskuksen mallissa edullisin paikka keskukselle.

Hämeenlinna ei ole edullinen paikka, jos keskuksia on useita Suomessa.

Vaasan yliopiston tutkimusta johti yliopiston logististen järjestelmien professori Petri Helo.