Kanta-Häme

Vähävarainen voi pian hakea vapautusta terveysmaksuista

Ensi vuonna voimaan tulevalla käytännöllä halutaan varmistaa, etteivät maksut ole lääkärissä käynnin esteenä.
Aihekuva: Anssi Jokiranta

Hämeenlinnan terveyskeskusten asiakasmaksuista voi saada perustellusta syystä vapautuksen ensi vuoden alusta lähtien. Uuden käytännön tarkoituksena on varmistaa, etteivät asiakasmaksut ole pienituloisten esteenä palveluihin hakeutumiselle. Vapautuksen voi saada 1.1.2019 jälkeen laskutetuista maksuista.

Maksuvapautuksen hakukäytäntöjä on kehitetty Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä. Keskussairaalan asiakasmaksuista vapautusta voi näillä näkymin hakea helmikuusta lähtien.

Maksuvapautusta on ryhdytty valmistelemaan jo viime vuoden puolella, mutta koska valmista mallia ei ole ollut, on ohjeistuksen ja käytäntöjen rakentaminen ollut työlästä.

– Kuntaliitto ei ole ohjeistanut tätä asiaa mitenkään, joten me olemme luoneet ohjeistuksen tyhjästä. Terveyskeskus noudattaa samoja ohjeita, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Heini Ristavaara sairaanhoitopiiristä.

Hänen mukaansa maksuvapautuksen hakemismahdollisuus on toistaiseksi käytössä vain pienessä määrin joissakin osissa Helsingin-Uudenmaan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirejä.

Ristavaaran mukaan maksuvapautuksen hakemismahdollisuutta on ryhdytty kehittämään asiakkaiden tilanteista johtuen. Aiemmin vähävaraisia asiakkaita on lähinnä ohjattu hakemaan toimeentulotukea.

– Kuukausittain tulee esiin tapauksia, joissa hoitoon ei haluta tulla maksujen takia. Nykyisin myös paljon maksuja ohjautuu ulosottoon, Ristavaara kertoo.

Hänen mukaansa olisi järkevää, jos maksuvapautuskäytäntö olisi tulevaisuudessa yhtenäinen koko maakunnassa.

Maksuvapautusta on haettava 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Vapautuksen myöntäminen edellyttää, että asiakas ja hänen puolisonsa ovat pienituloisia ja vähävaraisia.

Maksuvapautuksen voi saada, jos hakijalla on lisäksi voimassa oleva tai edellistä kuukautta koskeva myönteinen perustoimeentulotukipäätös, takuueläkepäätös tai eläketukipäätös, työmarkkinatukipäätös tai päätös työttömyysturvan peruspäivärahasta.

Myös sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän puoltava lausunto on peruste maksuvapautukselle.

Hakemukseen tulee liittää kopio jostakin yllämainitusta päätöksestä ja viimeisimmästä verotuspäätöksestä.

– Haku on vielä suhteellisen työlästä asiakkaan kannalta, mutta toivon, että voisimme matkan varrella keventää hakuprosessia. Sosiaalityöntekijät auttavat tarvittaessa. Alkuvaiheissa myös hakemusten käsittelyn ja laskutuksen yhteensovittaminen tulee olemaan työlästä, Ristavaara ennustaa. HäSa