Kanta-Häme Janakkala

Vähikkälän Maa- ja kotitalousseuralle 12 000 euron korjausavustus

Seurantalojen korjauksiin jaetaan tänä vuonna valtionavustuksia 1,68 miljoonaa euroa, josta 36 680 euroa myönnetään Kanta-Hämeeseen. Korjausavustusten tarkoitus on säilyttää seurantalojen arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset.

Vähikkälän Maa- ja kotitalousseura ry Janakkalasta saa Vähikkälän Maa- ja Kotitalon korjauksiin 12 000 euroa. Avustuksella rakennetaan esteetön sisäänkäynti ja wc-tilat. Seurantalojen korjausavustuksella katetaan myös sähkökeskuksen korjauksia sekä ilmalämpöpumpun hankintaa.

Yhteensä avustuksia saa Kanta-Hämeessä saa tänä vuonna 4 hakijaa, mikä on saman verran kuin vuonna 2018. Tammelan Nuorisoseura Aura ry saa 12 000 euroa Auran Pirtin ikkunoiden kunnostamiseen. Koko maassa avustuksia myönnettiin 167 hakijalle.

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Avustusta voivat saada yhdistykset ja yhteisöt, jotka omistavat vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Seurantalojen korjausavustus jaetaan veikkausvoittovaroista. Suomen Kotiseutuliitto vastaa seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Vuonna 2019 myönnetyistä avustuksista maakuntamuseot auttavat Suomen Kotiseutuliittoa 25 seurantalon korjaushankkeen ohjauksessa ja valvonnassa. Yhteistyö on jatkunut pitkään eri puolilla maata.

Seurantalo on yhteisnimitys erilaisten aatteellisten yhdistysten kokoontumistiloikseen rakentamista taloista. Vanhimmat talot on rakennettu 1880-luvulla. Kaikkiaan erilaisia seurantaloja on Suomessa nykyisin noin 2 500. Ne ovat arvokasta kansallista kulttuuriperintöä, joiden korjaustyöstä ja ylläpidosta huolehtivat yhdistysten jäsenet pääosin talkoovoimin.