Kanta-Häme

Vähikkälässä ollaan pettyneitä koulukeskussuunnitelmaan

Kun yhteistyökuvio Vähikkälän kylä ja koulu -hankkeessa ei ota Janakkalan kunnan kanssa sujuakseen, vähikkäläläiset ovat valmiita kääntymään Lopen kunnan puoleen.
Vähikkäläisten hankeryhmässä ovat mukana muiden muassa Heikki Sauvala (vas.), Erika Mantere, Suvi Pesonen ja Tomi Lehtonen. Tässä kokoontumispaikkana on Vähikkälän Seuratalo.

Vähikkälän kylällä monet ovat seuranneet pettyneinä Janakkalan koulukeskussuunnitelmia.

Elokuinen sivistyslautakunnan äänestyspäätös, jonka mukaan Vähikkälän koulu olisi lakkautettavien listalla, tyrmistytti.

Kyläläiset ovat jo pitkään yrittäneet varmistella koulunsa olemassaoloa kylä- ja kouluhankkeella, joka toisi koulukiinteistöön ja sen naapuriin muitakin palveluja kuin pelkän koulun.

– Kunnan tärkeimpiä virkamiehiä emme ole kuitenkaan saaneet innostumaan asiastamme, Jari Anttila sanoo.

 

Uusi ihmetyksen aihe tuli äskeisestä kunnanhallituksen päätöksestä, että kunta aloittaisi neuvottelut koulukiinteistön myymisestä.

– Mehän olemme jo tämän vuoden alusta lähtien pyrkineet neuvottelemaan asiasta, mutta se ei ole mennyt eteenpäin, Erika Mantere kertoo.

Elokuisessa neuvottelussa kunta ilmoitti, että se voi myydä kiinteistön, mutta ei voisi sitoutua koulutoiminnan jatkumiseen miksikään tietyksi ajaksi.

– Mutta tällaiselle pohjalle on vaikeaa rakentaa toimintaa. Emmehän voi saada tänne yrittäjiä emmekä rahoittajia, jos ei ole tietoa, kuinka kauan koulu vähintään jatkaisi täällä.

 

Ideana olisi saada koulukiinteistöön yksityinen päiväkoti ja esikoulu ja naapurikiinteistöön yksityinen vanhusten hoivakoti. Lisäksi suunnitelmissa on ollut kylän yhteinen liikuntatila.

Koulutoimi olisi siis vuokralla Vähikkälän kylän omistamassa kiinteistössä. Kaikesta muusta toiminnasta vastaisivat yksityiset tahot.

Vähikkälän hankeryhmä katsoo, että kunnan kanssa pitäisi saada neuvoteltua kaikkien kannalta kohtuullinen vähimmäisaika koulutoiminnan jatkamiselle.

– Ja senkin jälkeen pitäisi olla mahdollisuus neuvotella jatkosta siinä tapauksessa, että toiminta pyörii täällä hyvin, Pesonen sanoo.

Janakkalassa suunnitellaan nyt isoja koulukeskuksia Turenkiin ja Tervakoskelle. Sivistyslautakunnan kannan mukaan Vähikkälän koulu lakkautettaisiin siinä vaiheessa kun Tervakosken koulukeskus valmistuu, ja vähikkäläläiset oppilaat siirrettäisiin sinne.

Vähikkälä-aktiivit korostavat, että he eivät vastusta koulukeskuksia ja että heidänkin mielestään koulujen sisäilmaongelmat pitää ratkaista.

– Mutta ei Vähikkälän koulun lakkauttaminen auta muiden koulujen sisäilmaongelmiin, he sanovat.

Vähikkälän hankeryhmä on järjestänyt kyselyn kylän lapsiperheille siitä, kiinnostaisiko näitä Lopen Launosten koulu. Launosissa on hyväkuntoinen 150 oppilaan alakoulu. Vähikkälän koulussa on nykyään 35 oppilasta.

Launosiin on Vähikkälästä viisi kilometriä, Tervakosken koulukeskukseen olisi seitsemän.

Ja kiinnostusta olisi. Yli puolet kyselyyn vastanneista valitsisi Launosten koulun siinäkin tapauksessa, että joutuisivat vastaamaan itse kuljetuskustannuksista.

Lopeltakin asiasta on alustavasti kysytty, ja sieltä on vastattu, että vähikkäläläiset mahtuisivat kyllä Launosiin.

– Aiomme neuvotella siitäkin, osallistuisiko Lopen kunta kuljetuskustannuksiin. Esimerkiksi Asikkalan kunta on tukenut naapurikunnasta tulevien lasten koulukyytejä, Suvi Pesonen kertoo.

Kunnan voi olla kannattavaa tehdä niin, sillä lapsen mukana kunta saa kotikuntakorvauksen, joka on 6500 euroa lapselta.

Vähikkäläläisten mukaan Janakkala ei ole ottanut tätä tulonmenetystä huomioon, kun se on arvioinut säästöjä, joita Vähikkälän koulun lakkauttamisesta syntyisi.

Hankkeen puuhaihmiset katsovat, että kunnan sivistystoimen ja joidenkin virkamiesten suhtautuminen Vähikkälä-hankkeeseen on Janakkalan kuntastrategian vastaista.

– Strategiassahan kannustetaan kuntalaisia aktiivisuuteen ja mainitaan, että kylät ovat elinvoimatekijä, Heikki Sauvala sanoo.

– Kyllä me olemme jo tosi pitkään olleet löyhässä hirressä, hän huokaa. HÄSA

 

Hämeen Sanomat on perustanut suljetun Facebook-ryhmän Hämeen Sanomat Janakkala, jonka jäseniksi toivomme janakkalalaisia keskustelemaan kunnan ajankohtaisista asioista.  Ryhmän jäsenillä on mahdollisuus auttaa meitä kirjoittamaan entistä kiinnostavampia juttuja Janakkalasta. Ryhmän ylläpitäjinä ja moderaattoreina toimivat Hämeen Sanomien toimittajat Juho Peltoniemi ja Jani Suhonen. Ryhmän jäseneksi voit hakea tästä linkistä.

 

 

Päivän lehti

18.2.2020