Kanta-Häme

Vaikuttajaraadit aluetoimikuntien jatkajiksi

Kuntaliitoksen siirtymäkauden ajaksi Hämeenlinnaan perustettujen aluetoimikuntien työ päättyy tämän vuoden lopussa. Aluetoimikuntien työtä lähidemokratian toteuttajina jatkavat vuoden 2013 alusta vaikuttajaraadit.

Kaupunki haluaa antaa asukkaille vaikuttamismahdollisuuden jo asioiden valmisteluvaiheessa, ja sen mahdollistamiseksi se perustaa viisi lautakuntajaon mukaista vaikuttajaraatia: lapset ja nuoret, elämänlaatu, ikäihmiset, terveys ja toimintakyky sekä yhdyskunta, ympäristö ja rakentaminen.

Vaikuttajaraateihin halutaan edustus asukkailta, kesäasukkailta, luottamushenkilöiltä, kolmannen sektorin edustajilta (yhdistykset, seurat, järjestöt), yrittäjiltä ja seurakunnilta. Kaupungin johtavat viranhaltijat rajataan raatien ulkopuolelle.

Haku jäseneksi käynnistymässä

Osallistuminen raatien toimintaan perustuu vapaaehtoisuuteen, eli jäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä matkakorvauksia. Raadeille tulee toimintaraha, josta maksetaan puheenjohtajalle ja sihteerille pieni korvaus.

Kullakin raadilla on vuosittain vähintään kaksi kokousta talousarvion ja palvelusopimusten valmisteluaikataulut huomioiden. Halutessaan raadit voivat kokoontua muulloinkin.

Raatien toimintakausi on yksi valtuustokausi, mutta toimintaan sitoudutaan vuosittain.

Haku vaikuttajaraadin jäseneksi käynnistyy syyskuun puolivälissä. Samalla kartoitetaan halukkuutta raadin puheenjohtajaksi. Puheenjohtajaehdokkaat esitellään kaupungin verkkopalvelussa osoitteessa www.hameenlinna.fi. Puheenjohtajavalinnat tehdään loka-marraskuussa.

Vaikuttajaraadit toimivat sekä sähköisesti että kasvokkain. Vaikuttamiselle avataan oma sivusto kaupungin verkkopalveluun. Lisäksi raatien sähköistä yhteydenpitoa varten perustetaan Facebook-sivut.

Kaupungin yhteyshenkilönä raadeissa on Marja Leena Souru. (HäSa)

Päivän lehti

18.1.2020