Kanta-Häme

Vaikuttava puhe voi muuttaa maailmaa

”I have a dream.”

Nämä baptistipastori ja ihmisoikeusaktivisti Martin Luther King Jr:n lausumat sanat viime vuosisadan kuuluisimmassa puheessa Washingtonissa elokuussa vuonna 1963 ovat olleet omiaan muuttamaan maailmaa paremmaksi.

Hämeenlinnalainen puhetaidon kouluttaja, teologi Antti Mustakallio on sitä mieltä, että jokaisella meillä on mahdollisuus samaan.

– Puhetaito ei ole mikään syntymälahja, mutta hyvä, vaikuttava esiintyminen on taito, jonka kuka tahansa voi oppia, hän korostaa.

Mustakalliolta on juuri ilmestynyt kirja Vaikuttavan puhumisen taito (MIF, 2014), joka on reilut 120-sivuinen matkaopas esiintyjille.

– Suomessa ei ole paljon hyvää puhetaitokirjallisuutta. Valikoima on yllättävän suppea.

”Pidämme esitelmiä, emme puheita”

Suomessa ei ole myöskään sellaista pitkää ja vahvaa julkisen puhumisen perinnettä kuin monissa muissa länsimaissa, kuten Ruotsissa.

Syyllisenä tähän Antti Mustakallio pitää kouluesitelmiä.

– Kun meitä pyydetään pitämään puhe, pidämmekin esitelmän. Kouluesitelmistä monille on jäänyt karvaat kokemukset.

Sieltä juontaa juurensa sekin, että tuppaamme puheissamme vain välittämään informaatiota, esittelemään asioita.

– Tämä helposti latistaa esityksiä, tekee niistä puuduttavia ja tylsiä.

Tätä paperinmakuista, kouluesitelmätyyppistä puheiden pitämistä Antti Mustakallio haluaa kirjallaan ravistella.

– Tarkoituksena on osoittaa, että puhe voi olla parhaimmillaan maailmaa muuttava, inspiroiva ja uusia ideoita synnyttävä.

Martin Luther King Jr:n lisäksi Antti Mustakallio arvostaa puhujina muitakin yhdysvaltalaisia, etenkin presidenttejä Bill Clinton ja Barack Obama. Jalustalle hän nostaa myös Al Goren puheidenkirjoittajan Robert Lehrmanin.

Sanoma ja yleisö tärkeimpiä

Tärkein asia hyvää, vaikuttavaa puhetta valmistellessa on Mustakallion mukaan miettiä puheen sanomaa.

– En tarkoita vain puheen viestiä, vaan sitä, mitä puheella halutaan saada aikaiseksi, mikä sen tehtävä on, miten se voisi liikuttaa kuulijoiden järkeä ja tunteita sekä mahdollisesti saada aikaan fyysistä liikettä.

Vaikuttava puhuminen on aina yleisökeskeistä.

– Jos puhuja haluaa puheellaan muuttaa asioita, hänen pitää etukäteen ottaa selvää, keitä kuulijat ovat. Jos sanoma ja yleisö on huomioitu, suuri osa ongelmista on jo voitettu, Antti Mustakallio sanoo.

Puheessa on oltava napakka rakenne: vähintään selkeä aloitus ja lopetus.

– Jos haluaa innostaa kuulijat, pitää puhua asiasta, josta on itsekin aidosti kiinnostunut. Se ei voi olla välittymättä.

Puhujan kannattaa esittää rohkeasti väitteitä, koska ne herättävät kuulijoiden kiinnostuksen ja luovat jännitettä. Kuulija rupeaa välittömästi miettimään, onko hän puhujan kanssa samaa vai eri mieltä.

Esiintymisessä olennaista on olla oma itsensä ja panna itsensä peliin. Paperista lukeminen ei ole koskaan ihanteellista. Jos on aikaa, puhe kannattaa opetella ulkoa. Katsekontakti yleisöön auttaa pitämään kanavan auki kuulijoihin. Esiintyjän on oltava herkkä aistimaan kuulijoiden reaktioita.

– Joskus törmää huippupuhujaan, joka saa ihon kananlihalle, eikä kuulijana meinaa pysyä penkissä. Puhuminen näyttää helpolta, mutta sen takana on paljon työtä. Vaikuttavan puheen eteen pitää nähdä paljon vaivaa.

Hyvä puhuja, hyvä ihminen

Puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallio tuo kirjassaan esiin myös sen, että puhumiseen kuuluu eettinenkin puoli.

– Antiikissa oli ajatus, että hyvä puhuja on myös hyvä ihminen. Pelkkä tekninen puhetaito ei riitä. Puhe on vaikuttamisen väline ja siten myös vallan väline, ja valtaan kuuluu myös vastuu.

Hitleriä Mustakallio pitää teknisesti taitavana puhujana, mutta huonona ihmisenä, joka sai kansan ”pähkähullujen” tavoitteidensa taakse näyttävin spektaakkelein. Niinpä hän ei lukeudu klassisessa mielessä hyviin puhujiin.

– Puhetilanteet oli järjestetty sellaisiksi, että ne mahdollistivat tietynlaisen joukkohypnoosin: oli mahtavat lavasteet ja vaikuttavaa sotilasmusiikkia.

Ihmisen persoonakin vaikuttaa paljon siihen, miten viestinsä saa perille.

– Hyväksi puhujaksi kasvaminen on ihmisenä kasvamista. Opettelun voi aloittaa vaikka katsomalla internetistä I have a dream -puheen, Mustakallio sanoo. (HäSa)

Antti Mustakallion kirjaa Vaikuttavan puhumisen taito on saatavilla tässä vaiheessa kustantajalta ja myöhemmin hyvinvarustelluista kirjakaupoista.