Kanta-Häme

Vain kymmenesosa kaupunkilaisista on tyytyväisiä vanhustenhuoltoon

Asukkaiden tyytyväisyys Hämeenlinnan palveluihin on vähentynyt vuodesta 2008. Niiden osuus, joiden mielestä palvelut on hoidettu hyvin, on vähentynyt etenkin hammashoidossa, ja myös vanhustenhuollon palvelut tyydyttävät hämeenlinnalaisia aiempaa vähemmän.

Hämeenlinna oli mukana Kuntaliiton kyselyssä vuonna 2008 ja uudestaan vuonna 2011. Viime vuoden kysely oli ensimmäinen vuoden 2009 kuntaliitosten jälkeen.

Vastausprosentti nyt pienempi

Kuntalaiskyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 11 268 kansalaista yhteensä 40 kunnasta. Hämeenlinnalaisia osallistui 589, ja vastausprosentti oli 39. Vuoden 2008 kyselyn suosio oli suurempi – silloin vastausprosentti oli 50.

Kummallakin kerralla kysely lähetettiin 1 500 hämeenlinnalaiselle. Vuonna 2011 mukana olivat siis myös liitoskuntien asukkaat.

Hammashoito pomppaa selvimmin silmille kyselyn vertailuissa, sillä muutos on todella suuri. Viime vuonna vain 24 prosenttia kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä hammashuollon palveluihin. Vuonna 2008 tyytyväisten osuus oli vielä 60 prosenttia.

Koko maassa kunnalliseen hammashoitoon oli tyytyväisiä 40 prosenttia vastanneista.

Vanhusten laitoshoito ei tyydytä

Vanhustenhuoltoon tyytyväisten osuus oli kuitenkin vielä selvästi pienempi kuin hammashuollossa. Vain noin 10 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että vanhustenhuollon palvelut on hoidettu hyvin. Vuonna 2008 tyytyväisiä oli 21–25 prosenttia.

Eniten (14 prosenttiyksikköä) tyytyväisyys on vähentynyt vanhusten palveluasumiseen ja laitoshoitoon. Palveluasumiseen tyytyväisiä oli 11 prosenttia kyselyyn vastanneista ja laitoshoitoon peräti vain 8 prosenttia.

Vanhusten kotipalvelut saivat hyvän arvosanan vain yhdeksältä prosentilta vastanneista. Laskua oli 12 prosenttiyksikköä.

Vanhustenhuoltoon ei olla tyytyväisiä valtakunnallisestikaan, mutta silti valtakunnalliset luvut ovat Hämeenlinnan lukuja parempia. Esimerkiksi vanhusten kotihoitoon ja vanhusten palveluasumiseen oli tyytyväisiä 16 prosenttia kaikista vastaajista.

Koulutuksen pisteet laskivat

Vertailu koko maan tuloksiin paljastaa, että Hämeenlinnassa on selvästi keskimääräistä suurempi tyytymättömyys myös esimerkiksi esiopetukseen, rakennusvalvontaan, vanhusten kotipalveluun, kaavoitukseen ja yläkouluihin.

Esiopetukseen tyytyväisten määrä on vähentynyt yhdeksällä prosenttiyksiköllä vuodesta 2008. Viime vuonna esiopetukseen tyytyväisiä oli 26 prosenttia vastaajista.

Muutenkin opetuspalveluihin tyytyväisten osuus on laskenut. Peruskoulun yläasteeseen tyytyväisten määrä laski 31 prosentista 26 prosenttiin. Koko maassa yläasteeseen tyytyväisten osuus oli 32 prosenttia.

Kirjasto kärjessä

Mutta on Hämeenlinnassa myös asioita, joihin tyytyväisyys on kasvanut. Ne ovat kulttuurin puolella, ja myös keskussairaalan palvelut tyydyttävät entistä useampia.

Kulttuuripalveluihin tyytyväisten osuus on kasvanut eniten eli 15 prosenttiyksikköä. Peräti 64 prosenttia hämeenlinnalaisista oli niihin tyytyväisiä. Valtakunnallinen tyytyväisten osuus on selvästi pienempi eli 48 prosenttia.

Myös kirjastopalvelut tyydyttävät hämeenlinnalaisia, sillä niitä piti hyvinä peräti 78 prosenttia vastanneista (koko maassa 75).

Keskussairaala paransi asemiaan

Terveydenhuollon palveluissa tyytyväisten osuus on yleensä laskenut, mutta poikkeuksena on keskussairaala. Siihen oli tyytyväisiä 46 prosenttia vastanneista (vuonna 2008 41 prosenttia). Tosin edelleen tyytyväisiä on vajaat puolet.

Terveyskeskuslääkärin vastaanottoon tyytyväisten määrä on Hämeenlinnassa vähentynyt, mutta silti tyytyväisten osuus kaupungissa oli suurempi kuin koko maassa (hämeenlinnalaisista tyytyväisiä oli 48 prosenttia, koko maan vastaajista 45 prosenttia). (HäSa)

Menot