Kanta-Häme

Vainajan sukuselvityksen hinta moninkertaistui

Pitkin ja poikin maailman mantuja asustelleen kuoleman jälkeen perunkirjoitus voi olla työläs ja kallis järjestää.

Kirkkohallitus nosti seurakuntien perimiä hintoja moninkertaisiksi kuluvan kuukauden alusta lähtien. Ennen vainajan sukuselvitys maksoi kaikkine kuluineen 4,5 euroa, nyt 7-30 euroa ja toimituskuluja postituksesta peritään 5,5 euroa.

Kirkkohallitus perustelee korotusta tarpeella yhdistää hinnat maistraattien perimien hintojen kanssa.

Perunkirjoitusta koskeva laki edellyttää vainajasta sukuselvitystä, joka on katkeamaton siitä alkaen, kun vainaja on ollut 15-vuotias.

Siitä seurakunnasta, jossa vainaja on viimeksi asunut, saadaan sukuselvitys 1.10.1999 alkavalta ajalta seitsemällä eurolla. Selvityksestä peritään toimituskuluina lisäksi 5,5 euroa, jos se pitää postittaa perunkirjoitusta järjestävälle. Tiedot ovat tuosta päivämäärästä alkaen saatavilla sähköisenä tulosteena.

Arkistotyö maksaa

Jos seurakunnan virkailijoiden on sukellettava arkistoihin etsimään tietoja, sukuselvityksen hinta nousee 30 euroon.

Jokaisesta perillisestä on hankittava ns. elää-todistus, joka maksaa maistraatissa seitsemän euroa. Siitä selviää, että perillinen on elossa, hänen nykyinen osoitteensa ja aikaisemmat sukunimensä. Seurakuntien todistus on ilmainen, eikä siinä ole osoitetta.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän toimistonhoitaja Eliisa Aaltonen sanoo, että hinta on seitsemän euroa myös siinä tapauksessa, että ennen 1.10.-99 seurakuntaan muuttanut vainaja on asunut seurakunnassa niin pitkään, että hänen tietonsa on siirretty sähköiseen rekisteriin.

– Jossakin vaiheessa kaikenkattava sukuselvitys saadaan yhdestä paikasta, mutta menee vielä aikaa ennen kuin kaikki arkistotiedot on tallennettu sähköiseen muotoon, hän kertoo.

Jopa kymmeniä virkatodistuksia

Ajalta ennen 1.1.1999 perunkirjoittajan on hankittava vainajasta virkatodistus jokaisesta seurakunnasta, jossa hän on asunut. Nämä todistukset maksavat jokainen 30 euroa ja käsittelykulut. Jos asuinpaikkoja on useita, hintaakin kertyy.

Jos vainaja ei ole ollut kirkon jäsen, tiedot hankitaan maistraatin kautta.

Ulkomailla jossakin vaiheessa asuneiden tai sinne pysyvästi muuttaneiden rekisteritietojen hankkiminen voi olla todellista salapoliisin työtä, vaatia aikaa ja maksaa aika tavalla.

Sukuselvitystä tarvitaan muun muassa siksi, että siitä selviää, onko vainajalla muita perillisiä kuin perunkirjoittajan tiedossa jo olevat

Jos haluaa helpottaa omien jälkeenjääviensä työtä perunkirjoituksen järjestämisessä, asuinpaikkakuntien luettelon kirjoittaminen aikajärjestykseen auttaa. (HäSa)

__________________

Korjaus 21.2. klo 13:40

Perunkirjoituksessa tarvittavista asiakirjoista kertovassa jutussa oli puutteellisuus. Jutussa sanottiin, että ns. elää-todistus maksaa seitsemän euroa ja siinä on elossa olevan perillisen osoite. Tämä koskee vain maistraatista saatavaa todistusta. Seurakuntien todistus on ilmainen, eikä siinä ole osoitetta.

Päivän lehti

30.5.2020