Kanta-Häme

Väitös: Eturauhassyövän seulonta ei kannata

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä teollistuneissa maissa, mutta järjestelmällisiä seulontoja syövän ajoissa havaitsemiseksi ei järjestetä. Tohtoriksi aiheesta väittelevän urologin Tuomas Kilpeläisen mukaan ei välttämättä kannatakaan.

Suomessa järjestetyssä seulontatutkimuksessa poimittiin satunnaisesti yli 80 000 miestä seulonta- ja verrokkiryhmiin. 12 vuoden aikana seulontaryhmän miehet kutsuttiin neljän vuoden välein testeihin.

Tuloksena oli, että eturauhassyövän ilmaantuvuus oli kolmanneksen korkeampi seulontaryhmässä, mutta se johtui Kilpeläisen mukaan ylidiagnostiikasta eli hyväennusteisten syöpien löytämisestä. Pitkälle edenneiden syöpien ilmaantuvuus oli taas verrokkiryhmässä kolmanneksen suurempi.

Tilastollisesti ero ryhmien välisessä kuolleisuudessa ei ollut merkitsevä.

Joka kymmenes sai väärän diagnoosin

Väitöskirjassa tuodaan esille, että tutkimuksen kolmella seulontakerralla väärän positiivisen tuloksen sai noin joka kymmenes seulotuista. Väärän positiivisen tuloksen saaneilla todettiin suurentunut riski seuraavalla seulontakerralla saada joko uusi väärä positiivinen seulontatulos tai eturauhassyöpädiagnoosi.

Kilpeläisen mukaan tulokset viittaavat siihen, että eturauhassyövän seulonta vähentää levinneen syövän ilmaantuvuutta ja on mahdollista, että pidemmän seuranta-ajan kuluessa kuolleisuuserokin kasvaa.

– Mutta siinäkin tapauksessa seulonnan haitat ylidiagnostiikan, elämänlaatukysymysten ja kustannusvaikuttavuuden suhteen on selvitettävä ennen kuin väestöpohjaista seulontaa voidaan suositella. (HäSa)

Päivän lehti

8.4.2020