Kanta-Häme Riihimäki

Väkivaltarikosten määrä moninkertaistunut – vanhustensuojeluilmoitus tunnetaan vielä huonosti

Vanhustensuojeluilmoitus tunnetaan vielä huonosti.
Virtuaalihoitaja Tiina Haapanen näytti Riihimäen vanhusneuvoston varapuheenjohtajalle Antti Heleniukselle, että yhdellä napin painalluksella hoitaja ja asiakas pääsevät keskustelemaan ruudulla.

Vanhus ei saa tarvitsemaansa hoitoa. Vanhuksen asioista päättävät omaiset. Vanhus sidotaan pyörätuoliin.

– Nämä ovat esimerkkejä vanhusten kaltoinkohtelusta ja jopa väkivallasta. Se on valitettavan yleistä myös hoitolaitoksissa. Vanhustenpalveluissa työskentelevistä hoitohenkilöistä 93 prosenttia vastasi Valviran vuonna 2016 tekemään kyselyyn joko työntekijöiden tai asukkaiden kohtelevan vanhuksia kaltoin, sanoo toiminnanjohtaja Satu Taiveaho tuvallisen vanhuuden puolesta työskentelevästä Suvanto-yhdistyksestä.

Satu Taiveaho esitelmöi vanhusten viikolla turvallisesta vanhuudesta Ikämessuilla Riihimäellä.

Suvanto-yhdistyksen toiminnanjohtajan viesti on selvä: jokaisella on oikeus ja velvollisuus puuttua tilanteeseen.

– Huoli-ilmoitus eli vanhustensuojeluilmoitus on keino, jonka tekemällä saadaan vanhukselle apua. Huoli-ilmoituslomakkeita pitäisi saada kuntien toimistoista ja vaikka kirjastoista nykyistä helpommin. Netistä se löytyy.

Huoli-ilmoitus tehdään kunnan sosiaalityöntekijöille.

– Huoli-ilmoitus on syytä tehdä aina, kun tuntuu siltä, etteivät vanhuksen asiat ole ihan kunnossa, tai että hänen selviytymisensä tuntuu vaarantuvan. Lomakkeen voi täyttää nimettömänä. Ilmoituksen saatuaan sosiaalityöntekijöillä on velvollisuus käydä vanhuksen luona ja arvioida tilanne.

Vanhuksen arkeen tuo turvattomuutta esimerkiksi yksinäisyys, tarpeettomuuden tunteesta aiheutuva syrjäytyminen, pelot tapaturmista kotona, päihdeongelmat, muistisairaudet, erilaisten huijausten kohteeksi tuleminen, itsemääräämisoikeuden menetys, seksuaalinen hyväksikäyttö, kaltoinkohtelu ja väkivalta.

Suvanto-yhdistyksessä kohdataan kaikkia kaltoinkohtelun ja väkivallan muotoja ja tapausten määrä on moninkertaistunut tällä vuosikymmenellä samoin kuin ilmoitukset väkivaltarikoksista.

– Hyvin usein vakavistakin rikoksista jätetään tekemättä rikosilmoitus, kun tekijä on läheinen tai omainen. Esimerkiksi lapset voivat kiristää rahaa vanhemmiltaan, uhkailla ja jopa pahoinpidellä, mutta saavat anteeksi samoin kuin väkivaltaiset puolisot.

Vanhukset eivät välttämättä säästy kaltoinkohtelulta asumispalveluissa ja -hoitoyksiköissä. Satu Taiveaho kertoo, että erityisesti yöaikaisen henkilöstön vähäinen määrä huolestuttaa sekä työntekijöitä että omaisia. Valtaosa aluehallintovirastolle tehtävistä kanteluista koskee juuri henkilöstövajetta yöllä.

Hoitolaitoksissa joudutaan ratkomaan myös kiperiä kysymyksiä vanhuksen turvallisuudesta. Vanhuksen sitomista vuoteeseen tai pyörätuoliin saatetaan käyttää liian kevyin perustein.

– Sitomista voidaan käyttää vain, jos lääkäri arvioi sen välttämättömäksi vanhuksen turvallisuudelle. Muuta sitomista ei pidä sietää eikä myöskään liikaa lääkitystä, yksinmakuuttamista tai väkivaltaa.

– Kaltoinkohtelu on vaiettu aihe, mutta siitä on puhuttava. Vaikka vanhusten kaltoinkohtelu johtuisi liian vähäisestä hoitohenkilökunnasta, se ei ole milloinkaan hyväksyttävää. Tilanteet on korjattava. HäSa