Kanta-Häme

Välimiesmenettely katekiistassa vielä kesken

Hämeenlinnan kaupungin ja moottoritien katteen pääurakoitsijan YIT Rakennus oy:n välinen kiista katteen lisätöistä aiheutuneista kustannuksista on edelleen kesken välimiesmenettelyssä.

Vielä kesäkuussa oli tieto, että ratkaisu syntyisi kesän loppuun mennessä.

– Nyt näyttää siltä, että saisimme päätöksen vuodenvaihteeseen mennessä, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo.

Vaateina miljoonia euroja

Urakoitsija on vaatinut kaupungilta 4,1 miljoonan euron korvauksia koskien muun muassa tilaajan eli kaupungin suunnitelmien myöhästymistä, katurakenteiden hyvittämistä sekä hulevesipumppaamon muutostöitä.

Erimielisyyttä on myös takuuajan ja siihen liittyvien velvoitteiden tulkinnasta sekä yksittäisten töiden kuulumisesta urakkaan.

Kaupunki katsoo olevansa oikeutettu 1,9 miljoonan euron hyvityksiin.

Turve tuli yllätyksenä

YIT Rakennuksen mukaan suurimmat lisätyöt heille aiheutuivat Eureninkadun tuntumasta maaperästä löytyneestä turpeesta, joka piti yllättäen vaihtaa kiinteään maa-ainekseen.

Kaupungin pohjatiedot eivät urakoitsijan mielestä pitäneet paikkaansa, ja koko rakennussuunnitelma jouduttiin uusimaan. Tästä syntyi lisäkustannuksia ja työt viivästyivät.

Suullinen käsittely seuraavaksi

YIT Rakennus on asiassa kantajana ja laittoi vireille välimiesmenettelyn.

Liike-elämä käyttää välimiesmenettelyä usein sen nopeuden, joustavuuden ja luotettavuuden vuoksi riitatilanteiden ratkaisussa.

Välimiesten työskentely on salaista, eikä annettavasta päätöksestä voi valittaa.

– Kirjallisen todistelun pitäisi olla nyt valmis. Suullisen käsittelyn päivät on sovittu, minkä jälkeen välimiehet vetäytyvät tekemään ratkaisua, apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo kertoo. (HäSa)