Kanta-Häme

Valinnanvapaus tulee soteen todennäköisesti vaiheittain

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapaus on laajenemassa kahdessa vaiheessa, jos virkamiesesitys asiasta etenee.

Esitys ilmestyi vaivihkaa sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuille maanantai-iltana.

Ensin vuonna 2019 on tarkoitus parantaa perustason palveluihin pääsyä. Niiden tuottajan asiakas valitsee suoraan.

Ne olisivat yleisimmin käytettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja.

Lisäksi asiakas voisi saada palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin ja valita palveluntuottajan.

Esitys lähtee siitä, että asiakas voi valita suoraan palveluntuottajan, omatiimin, joka tarjoaa kertaluonteista tai toistuvaa sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvontaa, ohjausta ja vastaanottopalveluita.

Sote-omatiimi antaa hyvinvointia ja terveyttä koskevaa neuvontaa ja ennaltaehkäiseviä palveluja. Se tutkii ja hoitaa yleisiä oireita, äkillisiä sairauksia ja pitkäaikaisia terveysongelmia sekä antaa sosiaalihuollon, sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen neuvontaa ja ohjausta.

Asiakas voi valita myös suun terveydenhuollon palveluntuottajan.

Ensimmäisessä vaiheessa otettaisiin lisäksi käyttöön asiakasseteli, jolla parannetaan säännöllisten kotiin annettavien palvelujen saatavuutta. Laajasti palveluita tarvitseville otettaisiin käyttöön henkilökohtainen budjetti.

Toisessa vaiheessa valinnanvapauden palveluvalikoima laajenisi. Tällöin voitaisiin perustaa laajan palveluvalikoiman sosiaali- ja terveyskeskuksia.

Tällä hallituskaudella esitetään säädettäväksi lakia, joka antaa maakunnalle oikeuden valtuuttaa palveluntuottaja tekemään hallinnollisia päätöksiä palvelujen antamisesta sekä myöntämään asiakasseteleitä.

Virkamiesesityksen mukaan vaiheistaminen varmistaisi pienten ja keskisuurten tuottajien pääsyn markkinoille.

Sillä ehkäistäisiin palvelujen keskittymistä suurille julkisille tai yksityisille palveluntuottajille.

Vaiheistamisen tavoitteena on lisäksi, että maakunnan vastuu palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta toteutuu hallitusti.

Valinnanvapauden piirissä olevia palveluja voisivat tarjota maakunnan palvelulaitoksen perustama yhtiö, yksityinen palveluntuottaja tai kolmannen sektorin toimija.

Maakunnan palvelulaitos on itse palveluntuottaja vain, jos palveluja ei muuten ole saatavilla.

Se tuottaisi palveluja, jotka eivät ole suoran valinnan piirissä.

Näitä palveluja ovat esimerkiksi koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä laaja ympärivuorokautinen päivystys ja monet erityistason palvelut samoin kuin sosiaalihuollon viranomaispäätökset.

Asiakas valitsisi maakunnan palvelulaitoksen yksikön, esimerkiksi sairaalan, jossa leikkaus tehdään.

Hallitus ei ole vielä käsitellyt virkamies esitystä. Siellä se tulee esille vasta marraskuun loppupuolella.

Päivän lehti

5.12.2020

Fingerpori

comic