Kanta-Häme

Valinnanvapautta ei ole ilman vertailukelpoista tietoa

Terveyspalvelut pysyvät yhä edelleen päällimmäisinä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta käydyssä julkisessa keskustelussa.

Sosiaalipuoli, esimerkiksi vanhusten tarvitsemien palvelujen sijoittuminen uudessa toimintaympäristössä, ei juurikaan ole herättänyt julkista keskustelua.

Hämeen sosiaaliturvayhdistys pohdiskeli torstaina sumuista tilannetta vuosittaisessa seminaarissaan otsikolla Painavaa puhetta sosiaalisesta.

Valinnanvapaus edellyttää, että olisi tietoa, jonka pohjalta pystyisi palveluita valitsemaan.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tutkimuspäällikkö Timo Sinervo huomauttaa, että se vähäinenkin tieto, jota tällä hetkellä on tarjolla, on netissä.

– Tosiasia on, että yli 75-vuotiasta suuri osa ei käytä digitaalisia palveluita. He kuitenkin muodostavat suuren osan sote-palvelujen asiakaskunnasta. Millä he saavat tietoa valinnan pohjaksi?

Sinervo myös muistutti, että suurissa väestöpohjaisissa tutkimuksissa valinnanvapautta ei pidetä kovin tärkeänä.

– Palvelujen sujuvuus ja saatavuus ovat tärkeimmät. Tosin on muistettava, että työssäkäyvät ovat työterveyden piirissä, eikä heillä ole ollut tarvetta vaihtaa palveluntuottajaa.

Sosiaalipalvelujen valinnanvapaudesta ei ole tutkimuksia, koska sitä ei ole ollut.

Sinervo myös huomauttaa, ettei sosiaali- ja terveyspalvelujen integrointi ole helppoa.

– Väliin saattaa jäädä muuri, vaikka palvelut sijaitsisivat vierekkäin.

Hänen vetämänsä tutkimuksen mukaan parempia tuloksia voisikin saada työntekijöiden välisellä yhteistyöllä kuin vahvalla palvelunohjauksella.

Kanta-Hämeen uudistusta vetävä muutosjohtaja Jukka Lindberg on tällä hetkellä huolissaan siitä, miten palvelujen käyttäjä pysyy uudistuksen keskiössä.

– Paljon kiinnitetään huomiota tekniseen valmisteluun ja erilaisiin yksityiskohtiin. Tosin esimerkiksi valinnan vapaudesta ei ole vielä nähty edes yhtään lakiesitystä.

Lindberg muistutti, että suuri osa ihmisistä integroi palveluitaan tällä hetkelläkin hankkimalla niitä eri tahoilta.

– Sitten on 4-5 prosentin suurkäyttäjien ryhmä, jotka todella tarvitsee apua niin palvelujen valinnassa kuin integroinnissakin.

Katalonia on saanut mainetta siitä, että sote-palvelut toimivat. Siellä hallintohimmeli on silti jopa 5-portainen.

– Kävin siellä tutustumassa. Kävi ilmi, siellä seulotaan paljon apua tarvitsevat asiakkaat ja he pääsevät moniammatillisten palvelujen piiriin. Ihan tuttu asia meille, mutta täällä sitä ei ole saatu käytännössä toimimaan.

Niin Lindberg kuin Sinervo ovat huolissaan siitä, miten valinnanvapaus lopulta toimii. Valitseeko todellisuudessa asiakas palveluntuottajan vai päin vastoin? HÄSA

Päivän lehti

27.10.2020

Fingerpori

comic