Kanta-Häme

Valinnanvapautta kokeiltaneen ensi vuonna

Hämeenlinna on hakemassa sote-uudistukseen liittyvään palvelujen valinnanvapauskokeiluun. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta päätti tiistaina esittää, että kaupunki hakisi valtionavustusta kokeilua varten.

Päätös ei tosin ollut yksimielinen. Mart Martikainen (vas.) esitti hankkeen hylkäämistä. Hän ei saanut kannatusta, ja siten asiasta ei tarvinnut äänestää.

Kokeilualueiksi tetola päätti esittää Jukolaa sekä Lammi-Tuulosta. Tästä äänestettiin, ja tulos oli 6–4 (yksi tyhjä). Mauri Ojamäki (sd.) jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Seuraavaksi asia menee kunnanhallituksen päätettäväksi.

Ojoisilla sekä Lammilla ja Tuuloksessa kokeilun piirissä olisi yhteensä noin 15 000 asukasta.

Mikäli kunnanhallitus päättää asiasta myönteisesti ja mikäli Hämeenlinna hyväksytään kokeiluun mukaan, kokeilualueiden asukkaat pääsevät jo ensi vuonna valitsemaan palvelunsa joko yksityiseltä palveluntarjoajalta tai kaupungilta. Kaupunki tietenkin seuraa, miten valintoja tehdään.

Valinnanvapaus koskisi palveluohjausta ja sähköisiä palveluja, puhelinpalvelua ja neuvontaa, lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottoa, avomielenterveyspalveluja sekä sosiaaliohjaajan palveluohjausta, neuvontaa ja palvelutarpeen arviointia.

Kaupunki ei kuitenkaan supista omaa palvelutarjontaansa vuonna 2017, sillä etukäteen ei voida arvioida, missä määrin kokeiluun osallistujat valitsevat palvelunsa yksityiseltä puolelta.

Kaupunki on valmistautunut kokeiluun järjestämällä info- ja keskustelutilaisuudet mahdollisille palvelutuottajille.

Valtakunnallinen sote-uudistus on tulossa voimaan 2019, ja tuolloin valinnanvapauden pitäisi koittaa kaikille. Vaihtoehdot ovat maakunnan järjestämä palvelu, yksityinen tai kolmannen sektorin tuottaja. Yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden on täytettävä maakunnan asettamat kriteerit. HäSa