Kanta-Häme

Valittaminen louhinnasta Siirissä jatkuu

Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut Jakob Krogiuksen ympäristöluvan kallion louhintaan Mäskälän Velssinmäellä. Hallinto-oikeuden mukaan lupahakemuksesta ei käy ilmi, haittaako louhiminen liito-oravien suojelua.

Hämeenlinnan ympäristö- ja rakennuslautakunta joutuu ratkaisemaan asian kokonaisuudessaan uudestaan saatuaan Krogiukselta ensin ainakin uuden liito-oravaselvityksen.

Ympäristöluvasta valittivat sekä Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys sekä yksityishenkilö Pekka Honkala, joka on myös luonnonsuojeluyhdistyksen jäsen.

Pekka Honkalan valitusta hallinto-oikeus ei tutkinut, koska hän asuu noin viiden kilometrin etäisyydellä louhintapaikasta. Honkala aikoo valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

– Katson, että tällaisessa laajan merkityksen ympäristöasiassa myös muut kuin rajanaapurit ovat asianosaisia, perustelee Honkala.

Lisäselvityksiä tarvitaan

Honkalan mielestä päätös antaa louhinnan vastustajille ainakin lisäaikaa. Valitukset saattavat viipyä korkeimmassa hallinto-oikeudessa kahdesta kolmeen vuotta.

Honkalan mukaan myös luonnonsuojeluyhdistys aikoo tehdä oman valituksensa.

– Yhdistyksen mielestä myös muut ympäristöasiat kuin liito-orava olisi pitänyt käsitellä hallinto-oikeudessa uudestaan.

Tällaisia asioita ovat mm. lepakot ja luontotyyppikartoitukset.

Toisin kuin Pekka Honkala, Petri Pullinen ja seitsemän muuta Velssin kyläyhteisön asukasta elävät muutamien satojen metrien etäisyydellä Krogiuksen toimintakohteesta. Ryhmä valitti maa-ainesluvasta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kyläläisiä huolestuttavat mm. liikenteen lisääntyminen, poraamisesta ja räjäytyksistä syntyvä melu ja tärinä sekä toiminnan aiheuttamat riskit alueen vesille. Siirin kasvavien asuntoalueiden myötä louhintatoiminnan ympäristövaikutukset koskettavat entistä suurempaa ihmisjoukkoa.

– Tämä on kuin pikku Talvivaara. Laitetaan hommat käyntiin ja sitten vasta ruvetaan miettimään lupia ja tutkimuksia, sanoo Pullinen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi Velssin kyläyhteisön valituksen.

– Tuntuu ihmeelliseltä. Vaasassa ja Hämeenlinnassa on ihan erilainen näkemys luontoarvoista, jatkaa Pullinen.

Hän epäilee, että päätöksestä valittamisesta ei ole hyötyä alueen asukkaille, mutta periaatteellisista syistä kyläläiset valituksen todennäköisesti laativat.

Pekka Honkala on optimistisempi. ”Peliä” ei ole vielä hävitty. Hänen mielestään asian vanuttaminen ja valitusten tehtailu eivät kuitenkin ole itseisarvoja sinänsä. Louhinta on mahdollista myös luontoa ja asukkaita säästäen. Se vaatii kuitenkin lisäselvityksiä.

– Jos Hämeen Kuljetus kautta Krogius hakisivat lupaa paria kolmea kilometriä kauempaa, olisivat haitat todennäköisesti vähäisempiä, eikä tätä valitusta ja vastustusta olisi niin paljon, sanoo Honkala. (HäSa)