fbpx
Kanta-Häme

Valitus Ekokemin jätevoimalasta pääosin kumoon

Vaasan hallinto-oikeus on pääosin hylännyt Ekokemin uuden jätevoimalan eli Voimala 2:n ympäristölupapäätöksestä tehdyn valituksen. Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri vaati valituksessaan lupapäätöksen ja aloittamisluvan kumoamista sekä asian palauttamista aluehallintoviraston käsittelyyn.

Hallinto-oikeus täsmensi neljää lupamääräystä, jotka edellyttävät lisäselvityksiä Ekokemiltä. Nämä liittyvät poltettavan jätteen laatuun ja päästöihin.

– Olemme iloisia, että puolitoista vuotta kestänyt valituksen käsittely saatiin nyt päätökseen, toteaa Ekokemin ympäristö- ja työsuojelupäällikkö Hannu Ukkonen.

Ekokem tekee päätöksen edellyttämät selvitykset viranomaisille ennen voimalan toiminnan aloittamista. Yhtiö muun muassa selvittää ely-keskukselle, kuinka varmistetaan, että poltettavat jäte-erät ovat joko uusiokäyttöön tai materiaalikierrätykseen soveltumattomia.

Myös voimalassa käsiteltävien vaarallisten jätteiden laatu ja niiden aiheuttamat ympäristövaikutukset on esitettävä ympäristöviranomaisille. Lisäksi viranomainen edellyttää selvitystä hiukkaspäästöjen kokojakaumasta ja pienhiukkasten haitta-aineista.

Lupapäätöksessä on Ekokemin vuonna 2009 jättämän hakemuksen mukaisesti Voimala 2:n enimmäiskapasiteetiksi määritelty 160 000 tonnia vuodessa. Laitos toteutetaan kuitenkin haettua pienempänä, ja se käsittelee vuosittain noin 120 000 tonnia jätettä. Voimala käynnistyy syksyllä 2012.

Ympäristölupapäätös saa lainvoiman, mikäli siitä ei valiteta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lupamääräysten tarkistamista varten Ekokemin on jätettävä uusi hakemus vuoden 2015 loppuun mennessä. (HäSa)

Menot