Kanta-Häme

Valitus Moreenin osayleiskaavasta hylättiin

Hallinto-oikeus on hylännyt Painokankaan-Karanojan eli Moreenin osayleiskaavaa koskeneen valituksen. Se totesi osayleiskaavan lainmukaiseksi.

Valitus koski kaupunginvaltuuston viime kesäkuussa tekemään päätöstä alueen osayleiskaavasta. Se päivittää Moreenissa olleet vanhentuneet osayleiskaavat ja mahdollistaa yrityspuiston laajentamisen.

Osayleiskaava koskee noin 11 neliökilometrin aluetta. Moreenin yrityspuisto on Hämeenlinnan suurin ja myös valtakunnallisesti merkittävä kehittyvä logistiikka-, yritys- ja työpaikka-alue. Osa siitä on jo rakentunut.

Kaavoituksen alkaessa kaupunki omisti alueesta 420 hehtaaria ja muista maanomistajia oli noin 20. Sen jälkeen kaupunki on aktiivisesta hankkinut maata Moreenista.

Uhanalainen sammal

Yksityisen perikunnan tekemässä valituksessa esitetään luo-merkinnän poistamista kaavasta perikunnan omistamilta tiloilta. Merkintä tarkoittaa aluetta, joka on todettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi.

Alueella sijaitsee uhanalaisen korpihohtosammaleen esiintymä. Valittajat katsovat merkinnän rajoittavan huomattavasti alueen metsätalouskäyttöä. Hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, ettei merkintää voida pitää tarpeettomana.

Se myös huomautti, ettei luo-merkintä estä kokonaan metsänhoitoa perikunnan omistamalla alueella.

Lisäksi valitus koski varausta lähivirkistysalueelle. Perikunta olisi halunnut, että sen sijaan alueelle olisi osoitettu rakentamista. Lähivirkistysalue olisi pitänyt valittajien mukaan osoittaa kaupungin maalle.

Hallinto-oikeus toteaa, että lähivirkistysaluetta on myös kaupungin omistamalla maalla, eikä se toisaalta estä alueen metsätaloudellista hyödyntämistä.

Tie tilan poikki

Kolmantena ongelmana valittajat pitivät Taipaleentien jatkumista perikunnan omistaman tilan halki. Taipaleentiestä on suunniteltu Painokankaan yrityspuiston pääkatua.

Hallinto-oikeuden mukaan Taipaleentietä on mahdoton linjata niin, ettei se halkaisisi valittajien pitkänomaista tilaa.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus totesi osayleiskaavan täyttävän maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavalle asettamat vaatimukset eli kaava on lainmukainen.

Hallinto-oikeus toteaa, ettei se voi kumota valtuuston päätöstä sillä perusteella, että valittajien mielestä jokin muu kaava olisi alueelle tarkoituksenmukaisempi.

Päätöksestä on vielä mahdollisuus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. (HäSa)

Päivän lehti

29.11.2020

Fingerpori

comic