fbpx
Kanta-Häme Janakkala

Janakkalan taloustilanteesta puhuttiin budjettivaltuustossa vain vähän - Hakamäen kentästä äänestys, aikataulu ei muuttunut

Kenttä sai määrärahansa esityksen mukaisesti.
Arkistokuva valtuuston kokouksesta. Myös maanantainen kokous pidettiin koronatilanteen takia Kiipulan auditoriossa. Kuva: Tomi Vesaharju

Janakkalan valtuusto hyväksyi ensi vuoden budjetin suurin piirtein kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, mutta äänesti muutaman kerran. Yksi äänestys koski Turengin Hakamäen yleisurheilukenttää.

Ari-Pekka Jaatinen (vas.) esitti, että kenttää varten ei tulisi suunnittelurahaa ensi vuodelle eikä lainkaan toteuttamisrahaa tulevalle suunnittelukaudelle. Jaatinen katsoi, että kunnan on nyt keskityttävä koulu- ja monitoimikeskusten rakentamiseen ja jätettävä Hakamäen yleisurheilukentän suunnittelu ja rakentaminen vasta vuonna 2026 alkavalle taloussuunnitelmakaudelle.

Äänestyksessä Jaatisen kannalla oli 10 valtuutettua. Hakamäen kentän rakentamista jo ensi vuonna alkavalla suunnitelmakaudella kannatti 20 valtuutettua. Yksi valtuutettu oli esteellinen ja kaksi äänesti tyhjää.

Kenttä saa siis ensi ja seuraavalle vuodelle noin 1,5 miljoonaa euron rahoituksen.

Välinehuoltaja toimi lisättiin

Yksi muutos budjettikirjaan tehtiin yksimielisesti. Asia koski välinehuoltajan tointa, jota esitti ryhmänsä puolesta Merja Taponen (kesk.).

Ensi vuodeksi perustetaan siten kaiken kaikkiaan 16 lisävakanssia – jo kunnanhallituksen esitys sisälsi siis 15 uutta tointa tai virkaa.

Outi Laitinen (sd.) olisi halunnut muuttaa kohtaa, joka käsitteli esimerkiksi Musiikkiopisto-, Vapari- ja Seuratalo -rakennusten kohtaloa. Niiden osalta budjettiesityksessä oli ilmaus, että ne poistunevat kunnan omistuksesta ensi vuonna.

Laitinen esitti, että verbimuoto olisi muutettu muotoon ”poistuu”, ja häntä kannatti Rauno Kurki (sd.). ”Poistunee”-muoto kuitenkin voitti äänestyksen numeroin 31-2.

Perussuomalaiset olisivat poistaneet nuorisotoimelta osallistumisen Finest Future -hankkeeseen. Lisäksi ryhmä olisi halunnut muuttaa pakolaisten vastaanottamista niin, että vuosittain otettaisiin vain 0–1 kiintiöpakolaista. Molemmat esitykset kaatuivat selvästi äänestyksissä.

Varhaiskasvatuksen virkoja koskeneet esitykset nurin

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Katriina Jaakonsaari (kok.) esitti kahta muutosta, jotka koskivat resurssiopettajan ja erityisvarhaiskasvatuksen virkoja. Hän perusteli muutosesityksiään sivistystoimelta saamallaan tiedolla. Tätä tietoa eivät kuitenkaan kaikki valtuutetut olleet saaneet.

Tätä asiaa pahoittelivat sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja Pirjo Alijärvi (sd.) että valtuuston puheenjohtaja Marko Ahtiainen (kok.).

Ahtiainen jyrähtikin asian käsittelyn jälkeen, että viranhaltijoiden on aina toimitettava tietonsa kaikille valtuuston jäsenille tasapuolisesti.

Jaakonsaaren esitykset menivät joka tapauksessa kumoon kahdessa äänestyksessä.

Janakkalaankin voisi rakentaa aso-asuntoja

Kunnan taloustilanteesta kokouksessa puhuttiin aika vähän. Kunnanhallituksen budjettiesitys oli juuri ja juuri plussalla. Kokouksen aikana ei selvinnyt, pysyykö se plussalla myös valtuuston tekemien pienten muutosten jälkeen.

Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoron pitänyt Piia Aitto-oja ehdotti, että Janakkalakin pyrkisi saamaan alueelleen asumisoikeusasuntoja, joita kunnassa ei ole vielä yhtään.

Ilveslinnanrannan kaavasta päätettäessä Pirjo Alijärvi esitti toimenpidealoitetta, jonka mukaan aluetta ei tule avata myyntiin ennen kuin jätevesien käsittelyyn liittyvä investointi on toteutettu. Alijärven aloite hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Reijo Siltala huomautti, että kunta on saanut Ilveslinnanrannan asemakaavasta paljon “ei-hallittua” julkisuutta.

– Operatiivisella tasolla toimivat henkilöt ovat joutuneet haastetuksi, Siltala sanoi.

Monien varpaille on astuttu

Marko Ahtiainen palasi vielä loppupuheenvuorossaan häntä kismittäneeseen varhaiskasvatusaloitteeseen.

– Näen äärimmäisen kiusallisena sitä, että kunnan työntekijät lähestyvät suoraan valtuutettuja –  ja vielä niin, että osaa lähestytään ja joitakin ei.

Ahtiainsen mielestä kyse on tällöin siitä, että työntekijät ovat astuneet esimiehensä varpaille, kunnanvaltuuston puheenjohtajan varpaille, kunnanjohtajan varpaille.

– Tämän jälkeen Janakkalassa on palattava normaalilin valmisteluprosessiin, hän vaati.

– Pidetään huolta siitä, että asiat tulevat päätöksentekoon esimiesten ja normaalin prosessin kautta. Ja jos tulee jotain ihan uutta tietoa, se tieto on lähetettävä kaikille valtuutetuille, ei vain osalle valtuutettuja.

Valtuuston päätöksiä

Valtuusto päätti hyväksyä osaltaan sopimuksen, jonka mukaan Koulutuskuntayhtymä Tavastiasta irrotetaan kiinteistöomaisuus omaksi liikelaitoskuntayhtymäksi. Myös uudet perustamissopimukset hyväksyttiin.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirretään Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle sen aloittaessa vuonna 2023.

Turengin Ilveslinnanrannan asemakaava hyväksyttiin.

Valtuusto päätti kunnan omistamien tonttien yleisistä varaus-, myynti-, vuokraus- ja luovutusehdoista. Se myös päätti tiettyjen haja-asutusalueilla sijaitsevien rakennuspaikkojen hinnoista. Asiasta kuitenkin äänestettiin, sillä Petri Hakamäki (kesk.) esitti asian palauttamista valmisteluun.

Talousjohtajaksi valittiin kauppatieteen maisteri Juha Halen Vantaalta.

Valtuusto päätti, että hallinto- ja henkilöstöjohtajan virka jaetaan kahdeksi viraksi helmikuun loppuun saakka. Tänä aikana Maija Nivala hoitaa osa-aikaisena henkilöstöjohtajan virkaa, ja hallintojohtajan virkaa hoitaa Minna-Liisa Mäkilä.

Menot