Kanta-Häme

Valtuustosopimus sisältää hyvää ja kaunista

Paljon korkealentoisia tavoitteita sisältyy Hämeenlinnan valtuustoryhmien allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen ja valtuusto-ohjelman yhdistelmään.

Ohjelmassa muun muassa sovitaan, että hankinta- ja palvelustrategia uudistetaan painottaen paikallisuutta, alueen työllisyyttä ja kestävää kehitystä.

Valtuustoryhmät lupaavat myös osallistua aktiivisesti kunta- ja palvelurakenteen uudistustyöhön sekä Hämeeseen soveltuvan sote-mallin rakentamiseen.

Yhtiörakenteita virtaviivaistetaan. Tilaaja-tuottajamallin toimivuus arvioidaan ja korjataan, jos tarvetta ilmenee.

Peruspalvelujen toimivuuteen valtuusto lupaa kiinnittää huomiota. Niiden pitäisi olla myös asiakaslähtöisiä.

Talous tasapainoon

Hallitusti pyritään siirtämään palvelurakennetta ennaltaehkäisevään suuntaan. Valtuusto-ohjelmassa luetellaan pitkä lista palveluita, joiden toimivuutta edistetään.

Myös alueellisesti hajautettujen palveluiden tasapainoinen kehitys luvataan turvata.

Kaupungin ympäristötavoitteet luvataan määritellä nykyistä selvemmin. Maankäyttöstrategiaakin halutaan kehittää ja kohentaa kaupunkisuunnittelua.

Kaiken hyvän päälle valtuustoryhmät myös sitoutuvat pyrkimykseen, ettei kaupungin taloudessa ole enää kattamattomia alijäämiä vuonna 2015.

Vuoteen 2018 mennessä talouden pitäisi olla tasapainossa, veroprosentin alle maan keskiarvon ja velkatason vertailukelpoinen muiden maakuntakeskusten kanssa.

Investoinnit linjataan

Rakennushankkeista ei ilmeisesti ole löytynyt täydellistä yksimielisyyttä, sillä sopimuksessa todetaan vain, että valtuusto linjaa mahdollisuudet toteuttaa pitkäaikaisesti vaikuttavia isoja investointeja.

Niistä luetellaan Eteläranta, keskustan pysäköintijärjestelyt, Ahveniston kehittäminen, linnan seutu ja kansallinen kaupunkipuisto, Kantolan tapahtumapuisto, oppilaitosten tilajärjestelyt sekä kyläkaavaprojektin jatkohankkeet.

Perustana luottamus

Yhteistyösopimuksessa valtuustoryhmät toteavat, että sopimuksessa mukanaolo perustuu luottamukseen.

Siinä sitoudutaan tavoittelemaan ratkaisuja neuvotellen. Vaikka yhteiseen tulokseen ei päästäisi, tulisi ryhmien avoimesti kertoa kantansa toisille ryhmille. Jokainen ryhmä sitoutuu ilmoittamaan neuvottelutuloksesta poikkeavat kantansa etukäteen.

Ryhmät sitoutuvat myös Hämeenlinnan ja sen hyvän maineen kehittämiseen ja yhteisvastuulliseen päätöksentekokulttuuriin.

Luottamustehtävissä tulisi toimia asiakeskeisesti eri osapuolien näkemyksiä kunnioittaen. (HäSa)

Mainos

Uusimmat