Kanta-Häme

Valvonta on vähentänyt vilppiä

Rakennusalalla ilmenee yhä vähemmän puutteita tarkistuskierrosten yhteydessä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastajan Riku Rajamäen mukaan muutokseen on vaikuttanut uusi lainsäädäntö ja sen mahdollistamat valvontatavat, joita on otettu viime vuosina käyttöön.

– Vajaan kymmenen ja erityisesti viiden vuoden aikana tullut lainsäädäntö on auttanut kitkemään rakennusalan harmaata taloutta pois, Rajamäki sanoo.

Vuodesta 2006 lähtien on jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä täytynyt olla käytössä kuvallinen tunnistekortti, josta ilmenee työntekijöiden nimi ja työnantaja.

Syksystä 2012 lähtien veronumero tuli kaikille rakennustyömaille pakolliseksi, ja viime vuoden heinäkuusta lähtien jokaiselle työmaalle tuli tiedonantovelvollisuus Verohallinnolle.

Jokaisen rakennushankkeen tilaajan yli 15 000 euron tilauksesta on toimitettava kuukausittain Verohallinnolle tiedot työntekijöistä ja siitä, mitä töitä on tilannut.

Lujatalo Oy:n työmaalla Hämeenlinnan Hallituskadulla työskenteli keskiviikkona 12 ihmistä. Normaalisti työmaalla olisi pari ihmistä vähemmän, mutta keskiviikkona oli hissin asennustöitä.

Lujatalon vastaavan työnjohtajan Juhani Vähämäen pitää koko ajan olla tietoinen siitä, miten paljon työmaalla on ihmisiä ja kenen alihankkijan palveluksessa työntekijät ovat.

Kaikilla on myös oltava koko ajan mukana kuvalliset tunnistekortit, joista näkyy veronumero. Niin myös Vähämäellä. Aluehallintoviraston työnsuojelutarkastajat ovat käyneet hänen kahdella edellisellä työmaallaan.

– Nykyään tuntuu siltä, että tarkastus tehdään kerran työmaata kohti. Ennen kuin päästämme ketään työmaalle, tarkistamme heidät. Jos veronumero ei ole aktiivinen, työmaalle ei pääse, Vähämäki sanoo.

Nykyisin päätoteuttaja vastaa siitä, että työsuojeluasiat ovat työmaalla myös kunnossa.

Ennen vuotta 2012 rikosoikeudellinen vastuu oli pelkällä rakennuttajalla. Rajamäki uskoo, että rikosoikeudellisen vastuun lisääminen on vienyt tunnistekorttien käyttöä työmailla nykyistä parempaan suuntaan.

Harmaan talouden tiedonvalvonta perustuu siihen, että verottaja voisi saada mahdollisimman monesta eri tietolähteestä tietoa, jota verrata keskenään.

Kuvaava lukema harmaan talouden kitkentään on Rakennusteollisuuden keräämä tilasto, jonka mukaan veronumeron pakolliseksi tulon jälkeen tilastoitu palkkasumma on hiljalleen kasvanut rakennusalalla.

Samaan aikaan työntekijöiden määrä on vähentynyt. Käytännössä palkkoja kirjataan entistä enemmän.

Myös avin tarkastuksissa puutteita havaitaan yhä vähemmän. Toisaalta myös valvontaa on koko ajan lisätty, niin avin kuin verottajan osalta.

Yli puolet kaikista aluehallintovirastojen tarkistuksista kohdistetaan rakennusalaan.

Tuloksiakin on syntynyt.

Aluehallintoviraston mukaan tunnistekortti- ja veronumeropuutteita oli vuonna 2008 joka kolmannella tarkistetulla työntekijällä. Vuonna 2013 puutteita oli enää runsaalla 7 prosentilla. HÄSA

Päivän lehti

5.4.2020