Kanta-Häme

Vammaisten asumisesta tarjouskilpailu

Kaupunki kilpailuttaa vammaisten asumispalvelut tänä vuonna. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta (tetola) päätti käynnistää tarjouskilpailun kevään kuluessa.

Vammaisten asumispalveluita ei ole Hämeenlinnassa aikaisemmin kilpailutettu.

Tilaajapäällikkö Tuulikki Forssén sanoo, että siinä ollaan hieman harmaalla alueella, sillä hankinta- ja palvelustrategian mukaan tavoitteena on tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen hyödyntämällä markkinoita ja monituottajamallia.

Käytännössä tämä merkitsee palveluiden kilpailuttamista. Sitä kautta myös laadun ja kustannusten vertailu on mahdollista.

Pari miljoonaa vuodessa

Tällä hetkellä vammaisten asumispalvelut järjestetään pääosin Erityisasuntosäätiön kautta. Palveluita on kuitenkin ostettu myös yksityisiltä markkinoilta.

Tavoitteena on, että mahdollisimman moni vammainen asuu omassa kodissaan sinne annettavien palvelujen turvin.

Suurimmat yksityiset palveluntuottajat ovat Validia ja Kuurojen palvelusäätiö.

Vammaisten asumispalveluihin menee vuodessa noin 2 miljoonaa euroa. Sillä järjestyy noin 65 hämeenlinnalaisen asuminen ja siihen liittyvät muut palvelut.

Ei tarvitse muuttaa

Kuten ikäihmisillä, myös vammaisten palveluissa asunto ja sinne annettavat palvelut erotetaan. Kotiin annettavat palvelut on jo kilpailutettu viime vuonna. Myös kehitysvammaisten asumispalvelut kilpailutettiin 2012.

– Vammaisten asuminen on viimeinen kilpailutettava osio kokonaisuudesta, Tuulikki Forssén kertoo.

Hän painottaa, että kilpailutus koskee uusia asiakkaita ja niitä, jotka haluavat muuttaa. Kenenkään ei ole pakko muuttaa nykyisestä asunnostaan.

Kilpailutuksella tavoitellaan nykyisten lisäksi uusia palvelutuottajia ja lisää vaihtoehtoja asiakkaille. Tarjousten valintakriteerit muodostuvat 70-prosenttisesti hinnasta ja 30-prosenttisesti laadusta ja vaikuttavuudesta.

Kuljetuksetkin kilpailutetaan

Myös vammaisten päivätoiminta- sekä aamu- ja iltapäivähoidon kuljetukset kilpailutetaan nyt ensimmäistä kertaa. Tarkoituksena on saada aikaan kustannussäästöjä esimerkiksi optimoimalla autojen reittejä.

Vuodessa päivätoiminnan kuljetuksiin kuluu noin 200 000 euroa ja lisäksi aamu- ja iltapäivähoidon kuljetuksiin noin 60 000 euroa.

Pääosa vaikeavammaisille tarkoitetusta päivätoiminnasta järjestetään Virvelinrannassa. Asiakkaita siellä on päivittäin noin 50. Kaikki eivät käy siellä joka päivä, mutta kaikki 50 paikkaa ovat päivittäin käytössä.

Myös tässä kilpailutuksessa painotetaan hintaa 70-prosenttisesti ja laatua 30-prosenttisesti. (HäSa)