Kanta-Häme

Vanajan hautausmaa laajenee etelään

Vanajan hautausmaan laajentaminen etenee vähitellen, kun alueen kaavatyö on saatu alulleen.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä osti joitakin vuosia sitten Vanajan kirkon ja voimalaitoksen väliseltä pellolta lisämaata tavoitteena laajentaa Vanajan hautausmaata.

Kaavatyön yhteydessä on myös ajantasaistettu nykyistä asemakaavaa.

Kirkko ja sen ympäristö on merkitty kirkollisten rakennusten ja kirkkopihan korttelialueeksi. Tämä tarkoittaa, että olennaisissa korjaus- ja muutostöissä on pyydettävä kirkkohallituksen lausunto.

Nykyinen hautausmaa on merkitty hautausmaa-alueeksi, jolla sijaitsee kirkkolain nojalla suojeltuja kirkollisia rakennuksia ja rakenteita. Alueen ominaispiirteet tulee säilyttää.

Osalla uudesta hautausmaa-alueesta on jo tehty arkeologinen tarkkuusinventointi. Se on nopeimmin otettavissa käyttöön.

Lisäksi kaavaan tulee hautausmaa-aluetta, joka on inventoitava ennen käyttöönottoa.

Uuden hautausmaan kadunpuoleiseen reunaan tulee pysäköintialue.

Hautausmaantien eteläpää pysyy edelleen kevyelle liikenteelle varattuna katuna, jotta voimalaitokselle ei oikaista kirkkopihan kautta.

Koko kaava-alue on laajuudeltaan noin 6,4 hehtaaria. Siitä uutta aluetta on noin neljä hehtaaria.

Kaavaesitys tulee nyt nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavaesitys pyritään saaman valtuuston käsittelyyn alkusyksystä. (HäSa)

 

Päivän lehti

24.10.2020

Fingerpori

comic