Kanta-Häme

Vanajanrantaan ei pääse asumaan ainakaan kolmeen vuoteen

Rakentaminen Vanajanranta II:n alueella Vanajantien varteen alkaa aikaisintaan vuonna 2015. Asemakaavan muutos on nyt luonnosvaiheessa ja sen valmistuminen vie vähintään vuoden.

Vanhan teollisuusalueen muuttaminen asuinalueeksi vaatii vanhojen rakennusten purkamista ja maapohjan puhdistamista teollisuuden päästöistä. Kalliit kustannukset heijastuvat myös alueen suunnitteluun osallistuneiden rakennusliikkeiden tavoitteisiin.

Projektipäällikkö Mauri Leskinen NCC:ltä kertoo yrityksen esittäneen tonttien rakennusoikeuteen parinsadan kerrosneliön lisäystä juuri kalliiden puhdistuskulujen vuoksi.

Purku- ja puhdistuskuluista vastaa maanomistaja, jollei niistä sovita erikseen maakauppojen yhteydessä. Töiden aloitus käynnistyy luonnollisesti vasta, kun maakaupat on saatu tehtyä.

– Meillä on maanomistajien kanssa vasta alustavia hahmotelmia maakaupoista. Esisopimuksia ei vielä ole allekirjoitettu, Mauri Leskinen kertoo.

Ensi viikolla Hämeenlinnan kaupungin, maanomistajien sekä NCC:n ja Peabin kesken neuvotellaan sekä kaavaluonnoksesta että tonttijaosta.

Kaupungilla on tällä hetkellä kuudesta tontista Paasikiventien ja Vanajantien kulmatontti, jolle kaavaluonnokseen on sijoitettu kahdeksankerroksinen liike- ja toimistorakennus.

Neuvotteluissa ratkaistaan, miten asuinkerrostaloille merkityt tontit jaetaan kahden rakennusliikkeen kesken.

Autot pihan alle

Kaavaluonnoksen pohjana oleva suunnitelma syntyi, kun Hämeenlinnan kaupunki yhdessä NCC:n, Peabin ja Rakennusliike R. Kähkösen kanssa järjesti Vanajanranta II:sta arkkitehtikilpailun vuonna 2011. R. Kähkönen ei enää ole mukana hankkeessa. Kilpailun voitti Arkkitehtiryhmä A6.

Kun Vanajanranta II on valmis, sinne on noussut kymmenen asuinkerrostaloa ja yksi liike- ja toimistorakennus. Sisäpihoilla on autoille parkkihallit, joiden kattokansien päälle rakennettavilta oleskelupihoilta on järvinäköala.

Vanajantien varteen nousee neljä seitsemänkerroksista asuintaloa, joiden taakse rannan puolelle rakennetaan nelikerroksiset talot. Kahdeksankerroksinen liike- ja toimistotalo on piirretty Paasikiventien risteykseen kaupungin tontille.

Arkkitehtikilpailun voittanut suunnitelma saattaa vielä elää suunnittelun ja kaavoituksen edetessä. (HäSa)