Kanta-Häme

Vanajantien alku myllerretään

Vanajantien alkupäässä on alkamassa iso katuremontti. Rakennustyömaana alue on pitkälle ensi syksyyn: myllerrys jatkuu läpi kesän eli myös Kantolan tapahtumapuiston heinäkuisen avauskonsertin aikaan.

Pääasiallinen kulkuväylä uuteen tapahtumapuistoon kulkee Vanajantien, Kantolankadun ja sen parhaillaan rakenteilla olevan jatkeen kautta.

– Jonkinlainen työmaa on Vanajanrannan kohdalla varmuudella käynnissä koko kesän, kun samaan aikaan tehdään sekä Vanajantien että Aurinkokadun saneerausta, kertoo Hämeenlinnan kaupungin kunnallistekniikan suunnittelija Esa Ränkman.

Urakan vaiheistus, eli se, missä vaiheessa mitäkin töitä tehdään, on Ränkmanin mukaan vielä työn alla.

– Alueen tapahtumat ja liikennetarpeet otetaan huomioon töiden suunnittelussa.

Katua ei tällä tietoa missään vaiheessa suljeta kokonaan.

Asvaltti korvaa painuneen nupukiven

Kaupungin ensi vuoden investointiohjelmassa on varattu Vanajantien kunnostukseen 2,25 miljoonaa euroa.

– Ajoradoista ja kevyen liikenteen väylistä tulee asvalttipintaisia. Kadulle tulee myös välikaistoja, korokkeita ja suojateitä.

Surullisenkuuluisasta kuoppaisesta Vanajantiestä on suunniteltu leveä ja asvaltoitu nelikaistainen väylä, mutta katua ei vielä tässä vaiheessa rakenneta nelikaistaiseksi, vaan kumpaankin suuntaan tulee edelleenkin nykyiseen tapaan vain yksi ajokaista.

Liikennemäärät eivät vielä edellytä nelikaistaisuutta. Tilanne kuitenkin muuttuu, kun tulevina vuosina rakennetaan mahdollisesti tieyhteys pääradan ali 10-tielle. Siksi suunnitelmat ja maapohjan vahvistus tehdään nyt jo nelikaistaisuuden varalta.

Vain kadun alkupää kunnostetaan

Saneeraussuunnitelma koskee vain Vanajantien alkupäätä noin 300 metrin matkalta Paasikiven tien risteyksestä Kutalanjoen sillalle saakka.

Nupukivipintainen katu on vanha ja paikoin pahasti painunut. Nupukiviosuus jatkuu jonkin matkaa myös Kutalanjoen sillan ja Kantolankadun risteyksen jälkeen.

Nykyiselleen jäävän nupukiviosuuden saneerauksesta ei ole vielä päätöksiä.

– Jatkon kohtalo selviää myöhemmin, kunnallistekniikan suunnittelija Esa Ränkman sanoo.

Vanajantien katusuunnitelmat ovat käsittelyssä yhdyskuntalautakunnan seuraavassa kokouksessa 20. tammikuuta. Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä joulun alta 2. tammikuuta saakka.

Pehmeä pohja vaatii vahvistusta

Vanajantien maaperä on luonnostaan huonosti kantavaa entistä järvenpohjaa.

– Pohjanvahvistussuunnitelma on vielä tekeillä. Rakennusurakkaan kuuluukin tavanomaisesta poikkeava pohjanvahvistus, jotta kadusta saadaan kantava.

Kadun alla on runsaasti pehmeitä maakerroksia, todennäköisesti ainakin turvetta ja pehmeitä savikerroksia.

– Vanajaveden pinta on lähellä nykyisen kadun korkeusasemaa, ja pohjavesi on kadun alla aika lähellä. Kadun alla on kosteita, pohjavedellä kyllästyneitä maakerroksia. Jossakin vaiheessa tulee moreeni vastaan, mutta tarkemmin asia tiedetään vasta, kun kairauksien tulokset ja niiden perusteella laadittu pohjanvahvistussuunnitelma valmistuvat.

Vanajantien saneeraus palvelee Vanajanrannan I- ja lähivuosina rakennettavaa II-aluetta, sitä vastapäisen Keinusaaren liikennettä ja pitkään suunniteltua Paasikiventien jatketta.

Paasikiventien jatkeen on visioitu alittavan aikanaan pääradan ja liittyvän 10-tiehen Katisissa. Tavoiteaikataulun mukaan radan alituksen rakentaminen alkaisi vuonna 2020. (HäSa)