Kanta-Häme

Vanajaveden sairaala saa lisää hoitajia

Vanajaveden sairaala palaa ainakin toistaiseksi aikaisempaan henkilöstömitoitukseensa.

Hämeenlinnan terveyspalvelut -liikelaitoksen johtokunta päätti lisätä hoitajien määrää viime vuoden tasolle potilasturvallisuuden ja henkilökunnan työssä jaksamisen takaamiseksi.

Käytännössä johtokunta pyörsi joulukuussa tekemänsä päätöksen hoitajavähennyksestä. Sillä pyrittiin tuolloin 200 000 euron säästötavoitteeseen, jota kaupunginhallitus ja tilaajaorganisaatio ovat liikelaitokselta edellyttäneet.

Henkilöstö kuormittui

Ongelmana on kuitenkin koko ajan ollut se, että Vanajaveden sairaala toimii ylikapasiteetilla. Kuormitus on noin 105 prosenttia 90-paikkaisessa sairaalassa.

Henkilöstö alkoi heti alkuvuodesta oireilla. Sairauslomapäivien määrä lisääntyi edellisvuosiin verrattuna lähes dramaattisesti.

Tammikuussa niitä oli 18 enemmän kuin 2013, mutta helmikuussa jo 78 enemmän.

Henkilöstöjärjestöt ovat esittäneet huolensa potilastuvallisuudesta ja jaksamisesta.

Muualta hoivopaikkoja

Liikelaitoksen johtokunta päättikin nyt, että viisi täyttämättä olevaa vakanssia täytetään.

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Risto Mäkinen velvoitettiin neuvottelemaan tilaajan kanssa, kuinka 200 000 euron rahoitusvaje ratkaistaan.

Tavoitteena on myös purkaa Vanajaveden sairaalan ylikapasiteettia etsimällä pitkäaikaispotilaille sairaalaa sopivampia hoivapaikkoja. Heitä on ollut Vanajaveden sairaalassa 12-28.

Henkilöstön työhyvinvointia pyritään parantamaan myös yhteistyössä kaupungin henkilöstöhallinnon kanssa. (HäSa)