Kanta-Häme

Vanajaveden sairaalan tilanne seurantaan

Vanajaveden sairaalasta on jo vähennetty viiden hoitajan työpanos aamuvuoroista.

Tämä johti henkilöstöjärjestöt osoittamaan huolensa kirjeessä liikelaitoksen johtokunnalle.

Tällä viikolla pidetyssä yhteistoimintaneuvottelussa työnantajan ja työntekijöiden edustajat ovat sopineet, kuinka tilannetta seurataan.

– Seurattavia asioita ovat mm. työhyvinvointi, sairauspoissaolot ja siirtoviivemaksujen kehitys, Superin pääluottamusmies Helena Pimperi kertoo.

Vanajaveden sairaalan tilannetta tarkkaillaan niin kuntalaisten eli potilaan ja omaisten kuin työntekijöidenkin kannalta.

Joustopaikoista käytäntö

Helena Pimperin mukaan Vanajaveden sairaala on toiminut lähes vakituisesti ylikapasiteetilla.

– Sen jälkeen, kun sieltä lakkautettiin yksi osasto, työntekijöitä jäi varahenkilöstöksi. Sitähän aina tarvitaan, kun on näinkin suuresta eli 90 työntekijän yksiköstä kysymys.

Se on mahdollistanut myös niin sanottujen joustopaikkojen ylläpitämisen, aikaisemmin ne olivat ylipaikkoja.

– Henkilöstö on koko ajan tehnyt hyvää työtä. Potilaita on nopeasti onnistuttu kuntouttamaan joko koteihinsa tai ympärivuorokautisen hoivan piiriin. Tämä on tietysti edellyttänyt hyvää työtä myös kotihoidolta ja hoivalta.

Näillä näkymin huhtikuussa Vanajaveden sairaalan tilanteeseen palataan, kun seurannasta saadaan tuloksia.

– Ellei sitten aikaisemmin tapahdu jotain hälyttävää. Seurantajakso on niin pitkä, että olen todella huolissani henkilöstön jaksamisesta nyt toteutuvalla mitoituksella.

Siirtoviiveet vielä aisoissa

Vanajaveden sairaalassa on jonkun verran pitkäaikaispotilaita, joiden paikka ei olisi siellä.

– Luku on tuolla 10–15 maissa. Tilanteeseen on jo reagoitu. Tavoitteena on, että ainakin viidelle heistä löydettäisiin sopiva paikka tehostetun palveluasumisen piiristä, tilaajaylilääkäri Markku Nurmikari vakuuttaa.

Vanajaveden sairaalan tehokas toiminta on taannut sen, että turhista keskussairaalapäivistä maksetut siirtoviivemaksut ovat pudonneet murto-osaan aikaisemmasta.

Nurmikarin mukaan ne eivät toistaiseksi ole lähteneet merkittävään kasvuun.

– Tosin tammikuun tilastosta olen saanut vain suullisen tiedon.

Säästötarve ei poistu

Nurmikari ei myöskään pidä kovin realistisina liikelaitoksen johtokunnan jäsenen Kari Aavaston (sd.) laskelmia siitä, että muullakin tavalla säästöihin päästäisiin.

Aavasto on esittänyt luopumista ainakin yhdestä ICT-tukihenkilöstä ja erilliskorvausten siirtämistä ainakin yhden hoitajan palkkaamiseen.

Myöskään se, että liikelaitos todennäköisesti tekee positiivisen tilinpäätöksen viime vuodelta, ei Nurmikarin mukaan poista säästötarvetta.

– Viime vuoden hyvä tulos ei syntynyt pienistä menoista, vaan yllättävän suurista tuloista. Menot ylittivät talousarvion merkittävästi.

Hänen mukaansa huhtikuussa sairaalan tilannetta tarkastellaan uudelleen, kun seurannasta on saatu tuloksia. Liikelaitoksen johtokunta merkitsi kirjeen tiedoksi tiistain kokouksessa. (HäSa)

Päivän lehti

3.6.2020