Kanta-Häme Hämeenlinna

Vanhaa Kanta-Hämeen keskussairaalaa korjaillaan lähivuosina vielä miljoonilla euroilla

Tuottavuusohjelmalla yritetään puristaa muutaman miljoonan säästöt. Eläkkeelle jäävien tilalle ei palkata uusia työntekijöitä. Riskien välttäminen esimerkiksi synnytys- ja teho-osastoilla punnitaan tarkoin.
Keskussairaalan pääsisäänkäynnin ajorampin betonikaiteet korjataan ensi vuonna 300 000 eurolla. Kuva: Veli-Matti Virtanen
Keskussairaalan pääsisäänkäynnin ajorampin betonikaiteet korjataan ensi vuonna 300 000 eurolla. Kuva: Veli-Matti Virtanen

Kanta-Hämeen nykyistä keskussairaalaa Ahvenistolla saneerataan miljoonilla euroilla vuosittain seuraavien neljän vuoden aikana. Yli 40-vuotiaita rakennuksia täytyy pitää kunnossa siihen saakka, kunnes uusi Assi-sairaala otetaan käyttöön, näillä näkymin vuonna 2025.

Sairaanhoitopiirin valtuuston tiistaina muutoksitta hyväksymän talousarvion ja -suunnitelman mukaan keskussairaalan Ahveniston ja Riihimäen yksiköihin investoidaan suunnitelmakaudella yhteensä noin 14,5 miljoonaa euroa. ATK-järjestelmiin joudutaan investoimaan vieläkin enemmän, yli 21 miljoonaa.

Riihimäkeläinen Kari Julen (kok.) esitti talousarvion palauttamista valmisteluun niin, että kuntamaksuja pienennettäisiin. Äänestyksessä asian käsittelyn jatkamisen puolesta annetut painotetut kuntakohtaiset äänet peittosivat palauttamista puoltavat äänet liki kolminkertaisesti.

Betonirampin kunto on heikentynyt

Ensi vuonna Ahvenistolla muun muassa jatketaan osastojen suihkutilojen uusimista ja synnytyssalien sisäilmakorjauksia. Lasten ja nuorten vuodeosastolle tulee uusi järjestelmä hoitajien kutsumiseksi, koska vanha on toiminut epäluotettavasti.

Hintavin yksittäinen korjauskohde on pääsisäänkäynnin ajorampin betonikaiteet. Kuntotutkimus osoitti, että kaiteiden törmäyskuorman kestävyys on todennäköisesti heikentynyt.

Riihimäen yksikköä saneerataan vuoteen 2023 mennessä noin 3,4 miljoonalla eurolla. Koko toinen ja viides kerros on kaavailtu peruskorjattaviksi, mutta remonttien sisältö ratkeaa vasta, kun kerrosten tuleva käyttötarkoitus on selvillä.

Valtuusto hyväksyi tiistaina myös suunnitelman pitää vanhan keskussairaalan C-rakennus käytössä kymmenen vuotta uuden Assin valmistuttuakin. Sairaanhoitopiiri tekee rakennukseen puolen miljoonan euron korjaukset, jotka eivät sisällys suoraan Assi-projektiin.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi tiistaina ilman muutoksia ja lähes ilman keskustelua ensi vuoden talousarvion, joka nostaa kuntien maksuja yli kolmella prosentilla. Kuva: Veli-Matti Vitanen

Tuottavuusohjelmalla yritetään säästää muutama miljoona

Kuntatalouden heikentyminen on otettu huomioon sairaanhoitopiirin talousarvion valmistelussa.

Piiri käynnisti tänä syksynä tuottavuusohjelman, jonka tarkoituksena on 1,5 prosentin tuottavuuden parannus ensi vuonna ja siitä eteenpäin vuosittain. Ensi vuoden budjetissa tämä tarkoittaa tuottavuuden parantamista noin 3 miljoonalla eurolla.

Sairaalan tulosalueet ovat laatineet hyvinkin yksityiskohtaiset listaukset tuottavuutta parantavista toimista.

Henkilöstökuluja aiotaan leikata 1,7 miljoonalla eurolla tämän vuoden budjetista. Talousarvion mukaan tavoitteena on, että tämä onnistuu eläkkeelle siirtymisten kautta ”ilman työnantajan yksipuolisia sopeutustoimia”.

Joitakin virkoja jätetään täyttämättä ja lakkautetaan, kun viranhaltijoita siirretään toisille osastoille. Joitakin hoitoja keskitetään.

Ylityöt otetaan tarkempaan seurantaan. Erilliskorvauksia vähennetään yli 600 000 eurolla viime vuoden toteutumaan verrattuna.

Säästöt liittyvät myös tehohoitoon ja heräämöön

Suurinta yksittäistä tuottavuuden parannusta, 140 000 euroa, suunnitellaan nivomalla synnytystoiminta ja vastasyntyneiden tehohoito ”yhdeksi perhelähtöiseksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi”.

Ratkottaviksi jäävät mahdollisten ruuhkatilanteiden ongelmat ja se, kuinka kätilöiden osaamista ei vähennettäisi ja synnyttäjien turvallisuutta vaarannettaisi.

Tehostettua valvontaa vaativien potilaiden hoito keskitetään siirtämällä niin sanottu neurovalvonta ”teholle”. Heräämö suljetaan yöksi kello 24–7.

Tästä toimenpiteestä arvioidaan koituvan myös riskejä: päivystyksen tarkkailu voi kuormittua, osastolle saatetaan siirtää leikkauksista liian huonokuntoisia potilaita ja öinen leikkaustoiminta voi hidastua tiimin hoitaessa edellisen leikkauspotilaan heräämövalvonnan.

Säästötoimesta ja riskeistä tehdään erillinen selvitys.

Heinäkuun alusta alkaen keskitetään ongelmahaavojen hoito, kun perustetaan haavakeskus. Tämä vähentää kirurgian osaston sairaansijoja.

FAKTA

Sairaanhoitopiirin 11 kunnalta arvioidaan laskutettavan ensi vuonna ensihoito mukaan lukien yhteensä noin 208,5 miljoonaa euroa. Kuluvasta vuodesta summa kasvaa 3,26 prosenttia, eli noin 6,3 miljoonaa euroa.

Ensi vuoden talousarvio on laadittu 0,9 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

Sairaanhoitopiirin ulkopuolisista sairaaloista ostettaviin palveluihin on varattu 43 miljoonaa euroa. Tänä vuonna niistä jouduttaneen maksamaan yli 45 miljoonaa, eniten Pirkanmaan sairaanhoitopiirille.

Päivän lehti

19.1.2020