Kanta-Häme

Vanhainkotipaikkoihin muutoksia Janakkalassa

Janakkalan vanhainkodin eli Tapailakodin paikkamääriin tulee muutoksia toukokuun alusta lähtien. Paikkamäärä laskee kaiken kaikkiaan kahdella paikalla eli 50 paikasta 48:aan.

Samalla pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten eli niin sanottujen intervallipaikkojen määriin tulee muutoksia. Pitkäaikaiset paikat vähenevät hieman, ja intervallipaikkojen määrää lisätään.

Intervallipaikkoja tarvitaan ennen kaikkea siksi, että omaishoitajat voisivat käyttää lakisääteiset vapaapäivänsä. Kotona hoidettava vanhus voidaan siis sijoittaa vapaapäivien ajaksi lyhytaikaiselle vanhainkotipaikalle.

Periaatepäätös paikkamäärien muutoksesta tehtiin jo valtuuston talousarviokokouksessa joulukuussa. Perusturvalautakunta käsitteli asiaa helmikuussa.

Pitkäaikaiset paikat vähenevät kahdeksalla paikalla 43:sta 35:een. Intervallipaikkojen määrä puolestaan nousee neljällä eli 7 paikasta 11 paikkaan. Lisäksi muodostetaan kaksi kriisipaikkaa, jotka ovat käytössä tarpeen mukaan.

Kriisipaikkoja voidaan tarvita esimerkiksi silloin, kun omaishoitaja sairastuu eikä voi siten hoitaa omaistaan, tai jos kotihoidon asiakkaan tilanne heikkenee, mutta vanhus ei kuitenkaan tarvitse varsinaista akuuttia sairaanhoitoa.

Kunta säästää tänä vuonna lakkauttamalla vanhainkodista kaksi työntekijän vakanssia. Niistä toinen on kodinhoitajan vakanssi, jota ei täytetä henkilön jäätyä eläkkeelle. Toinen vakanssi lakkautetaan syyskaudella.

Lisää muutoksia Tapailakodin toimintaan on tulossa ensi vuonna, sillä talousarviossa on suunniteltu koko vanhainkodin muuttamista asumispalveluiksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että kaikista huoneista tehdään yhden hengen huoneita. Pitkäaikaisten paikkojen määrä laskee tuolloin 35:stä 29:ään.

Vanhuksille muutos tarkoittaa maksujen lisääntymistä, sillä asumispalveluista veloitetaan eri periaatteella kuin vanhainkotipaikasta. HäSa

Päivän lehti

4.6.2020