Kanta-Häme

Vanhat synnit tuovat mittavan lisälaskun

Pilaantuneiden maa-ainesten puhdistus aiheuttaa maanomistajille suuret lisäkustannukset lähivuosina.

Tämä johtuu siitä, että Hämeenlinnan kaupunki laajenee vanhojen kaatopaikkojen ja teollisuusalueiden päälle. Lainsäädännön mukaan maan pilaaja maksaa puhdistamisesta koituvat viulut.

Useimmissa tapauksissa pilaajana on ollut kaupunki itse. Tilanne on sama lähes kaikissa Suomen kaupungeissa, joissa keskustoja laajennetaan.

– Keskustoja ja Suomen kasvua on rakennettu ympärysalueiden kustannuksella. Kun niille alueille mennään, maassa on melkein aina jotain, sanoo Hämeenlinnan kaupungin yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki.

Ely-keskukset myöntävät puhdistustöille luvat ja antavat niille ohjeistukset.

Asemanseutukin tutkitaan

Maan puhdistustyöt eivät ole mitään pieniä urakoita. Tällä hetkellä kaupunki selvittää Engelinrannan pilaantuneita maita, kun taas Keinusaari II -alueen puhdistustyöt ovat hiljalleen alkamassa.

Kantolassa maatöitä tehtiin puolestaan valmistumassa olevaan tapahtumapuistoon.

Eteenpäin vyörähtävän Asemanseudun maaperää ei ole vielä tutkittu, mutta ne ovat vielä edessä.

– Kaikenlaista toimintaa silläkin alueella on ollut, sanoo kaupungin ympäristötarkastaja Reijo Hemilä.

Keinusaaressa ja Engelinrannassa puhdistuskustannusten arvioidaan nousevan miljoonasta miljooniin euroihin.

Maata siirretään tonneittain

Parhaillaan Hämeenlinnassa tehdään puhdistustöitä Vanajanrannankadun ja Vanajantien kulmassa sijaitsevalla vanhalla huoltoasematontilla.

Tällä työmaalla saa myös käsityksen siitä, mikä pilaantuneen maan puhdistusurakoissa maksaa.

Tontin omistaa Neste Oil, ja sitä puhdistetaan myyntikuntoon. Tontti tyhjennetään Vanajanranta II -kaavaan kuuluvan kerrostalokorttelin tieltä. Tämä tarkoittaa sitä, että maaperän puhdistusmääräykset ovat tiukat, jottei asuintalojen alaiseen maaperään jää pilaantunutta maata.

Vanha huoltamorakennus purettiin elokuussa, ja syyskuun alussa aloitettiin pilaantuneen maan puhdistustyöt. Ympäristökonsulttiyhtiön insinööri aloitti ottamalla näytteitä maaperästä, ja näytteiden tulosten perusteella urakoitsija on kaivanut maata.

Näytteitä on otettu puolentoista kuukauden ajan jatkuvasti, ja nyt on runsaan 2 700 neliömetrin tontille alettu ajaa kalliomursketta täyttömaaksi.

Maata on kaivettu neljään metriin asti, jotta vuosikymmenten aikana imeytyneet polttonesteiden ja voiteluöljyn jäämät saadaan pois maaperästä. Maata on siirretty alueelta noin 6 000 tonnia, minkä lisäksi tilalle siirretään uutta, puhdasta maata.

– Puhdistusurakan hinta liikkuu sadoissa tuhansissa euroissa, Neste Oilin projektipäällikkö Yrjö Rautio sanoo.

Kuljetukset, täyttömaa, ja varsinkin jätteiden käsittelylaitosten vastaanottomaksut nostavat urakan hintaa.

– Vastaanottomaksu on yleensä 10–50 euroa tonnilta riippuen siitä, miten pilaantunutta tuotava maa on, Golder Associates -ympäristökonsulttiyhtiön projektipäällikkö Hannu Hautakangas kertoo.

Puhdistusta paikan päällä

Edessä siintävät mittavat puhdistusurakat ovat johtaneet siihen, että kaupunki on alkanut miettiä vaihtoehtoisia, perinteistä massansiirtoa edullisempia puhdistusmenetelmiä.

Keinusaari II -alueella otetaan käyttöön niin sanottu seulontamenetelmä, jossa pilaantunut maa-aines erotellaan puhtaasta maa-aineksesta paikan päällä. Tämän toivotaan alentavan puhdistamisen hintaa, kun kaikkea maamassaa ei tarvitse siirtää.

Engelinrannassa puolestaan on harkittu, voisiko pilaantunutta maata osin kasata puistoalueiden alle. Suunnitelmat ovat kuitenkin vielä pitkälti kesken.

– Alueen maalle pitää joka tapauksessa tehdä jotain, vaikkei sinne asuinrakennuksia syntyisikään. Puiston alle sijoitettua maa-ainesta pystytään tarkkailemaan ja valvomaan. Asuntojen alle jäävässä maassa on aina se riski, että pilaantunut maa leviää asuntoon, arkkitehti Niklas Lähteenmäki toteaa. (HäSa)

 

 

OIKAISU 27.10.2014 klo 15.32:

Kaupungin pilaantuneista maista kertovan jutun (HäSa 25.10., s.3) kuvatekstissä kerrottiin virheellisesti, että Engelinrantaan ollaan rakentamassa asuinaluetta. Engelinrannan osayleiskaava eivät kuitenkaan ole vielä lainvoimainen. Suunnitelmat ovat siis vasta esityksiä, eikä sitovia päätöksiä ole tehty.