fbpx
Kanta-Häme

Vanhemmat tyytyväisiä tuntilaskutukseen

Lasten vanhemmat ovat melko tyytyväisiä Ahveniston vuoropäiväkodissa käytössä olevaan päivähoidon tuntilaskutukseen. Hoitohenkilökunta sen sijaan suhtautuu asiaan kriittisemmin.

Hämeenlinnan kaupunki keräsi kokemuksia helmikuun alusta asti käytössä olleesta laskutuskokeilusta syyskuussa. Nettikysely suunnattiin lasten vanhemmille ja päiväkodin työntekijöille.

Varhaiskasvatuspalveluiden tilaajapäällikkö Seija Mäkinen kertoo, että ennen kaikkea vanhemmilta tulleen positiivisen palautteen takia käytäntöä on tarkoitus jatkaa vuoropäivähoidossa. Sen sijaan sen laajentamista muualle ei tässä vaiheessa suunnitella.

Kyselyn vastaukset on koottu yhteen, ja niitä esitellään lasten ja nuorten lautakunnalle sen seuraavassa kokouksessa.

Vanhempien mukaan tuntilaskutuksessa myönteistä on ollut esimerkiksi hoitomaksun aleneminen. Vastanneista vanhemmista kaksi kolmasosaa katsoo, että käytäntö on kohentanut perheen hyvinvointia.

Suurin osa vastanneista vanhemmista suositteli käytännön laajentamista muualle. Ahveniston vuoropäiväkodissa on noin 100 lasta, ja kyselyyn tuli 34 vastausta.

Henkilökunnan vastauksia kertyi 14, ja vastanneista vain muutama kannatti kokeilun laajentamista ja viisi vastusti. Suurin osa tosin ei ottanut kantaa tähän asiaan ollenkaan.

Mäkinen sanoo odottaneensa, että henkilökunnan suhtautuminen olisi vieläkin kriittisempää.

– Nythän vastaajien enemmistö on sitä mieltä, että kokeilu ei ole vaikuttanut suuntaan eikä toiseen heidän työhönsä.

Osa vastaajista kokee työn kuormittavuuden kasvaneen, sillä Ahveniston päiväkodin lapsimäärää on pystytty kasvattamaan 10:llä, kun hoitopäivät ovat lyhentyneet. Samaan aikaan hoitopaikkojen käyttöaste on noussut.

Tekniikka on aiheuttanut kokeilussa omat ongelmansa. Ahvenistolla päivähoidon toteutuneen käytännön seuranta tehdään toistaiseksi käsin ja asiakasmaksut lasketaan yksitellen.

Vanhempien täytyy itse seurata tuntikertymää, sillä sitä ei pääse suoraan katsomaan mistään järjestelmästä.

Tuntiperusteisessa laskutuksessa vanhemmat varaavat tietyn määrän hoitotunteja lapselleen, ja laskutus on porrastettu tuntimäärän mukaan. Pienin varattava tuntimäärä on 110 tuntia tai vähemmän kuukaudessa, ja tällöin lapsen hoitomaksu on puolet kokopäivähoidon maksusta.

Jos hoitotunteja on 170 tai enemmän kuukaudessa, maksetaan täysi kokopäivähoidon maksu.

– Vanhemmat ovat toivoneet lisää maksuluokkia hintahaitarin alapäähän, mutta lautakunta on vahvistanut nykyiset hinnat, eikä niiden tarkistaminen ole ainakaan toistaiseksi ollut esillä, Mäkinen kertoo. HÄSA

Menot