Kanta-Häme

Vanhuksilla on paljon ystäviä valtuustossa

Vanhusten asioiden täytyy olla Hämeenlinnassa hyvin. Niin paljon tämä aihepiiri kiinnostaa kaupunginvaltuutettuja ja niin paljon heillä on sanottavaa siitä.

Maanantaina valtuuston käsittelyssä oli useita vanhustenhuoltoon liittyneitä aloitteita, eikä puheesta ollut tulla loppua.

Äänestykseen asti etenivät vasemmistoliiton ryhmyrin Ritva Oinosen tekemä aloite, jossa vaadittiin vanhusten pitkäaikaishoivapaikkojen vähentämistavoitteesta luopumista.

Valtuusto hyväksyi syksyllä tavoitteen, jonka mukaan kuukausittain pitäisi lakkauttaa viisi pitkäaikaishoivan laitospaikkaa. Tosin tuolloinkin päätöksestä äänestettiin.

Jälleen asiasta käytiin monipolvinen keskustelu. Oinonen muistutti, että siirtyminen laitospaikalta hoivapaikalle merkitsee usein vanhukselle myös sitä, että yhä suurempi osa hoivan kustannuksista tulee hänen itsensä kustannettaviksi.

Kehityksen etunenässä

Ikäihmisten lautakunnan puheenjohtaja Kaija-Leena Savijoki (kok.) muistutti tavoitteen sisältävän myös sen ajatuksen, että iäkkäät ihmiset asuisivat mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan tai kodinomaisissa olosuhteissa.

Hän kysyi, mitä valtuutetut itse haluaisivat – makuuttamista vai aktiivista elämää iäkkäänäkin. Hän myös kehaisi, että Hämeenlinnassa edetään maan kärkipäässä kohti tilannetta, jossa hoiva tulee iäkkään ihmisen luo eikä päinvastoin.

Marko Palm (ps.) ja muutamat muutkin kuitenkin muistuttivat, että olisi syytä ensin saada riittävästi resursseja kotihoitoon ennen kuin lakkautetaan laitospaikkoja nopeassa tahdissa.

Keskustelun jälkeen valtuuston enemmistö kuitenkin totesi äänin 38–20, että Hämeenlinnan vanhustenhuollossa edetään oikeaan suuntaan ja valtuustoaloite on loppuun käsitelty.

Tässä äänestyksessä useimmat demarit ja kokoomuslaiset äänestivät kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Palvelualoite ei innostanut

Sen sijaan Sari Raution (kok.) ja kumppanien aloite palvelualoitteen kokeilusta Hämeenlinnassa sai taakseen ainoastaan kokoomuslaiset.

Palvelualoitteessa kunta voisi altistaa osan palvelutuotannostaan kuntalaisten tai esimerkiksi järjestöjen kehitysideoille.

Jos aloitteen tekijä näyttäisi tekevän palvelut halvemmalla tai paremmin, pitäisi järjestää tarjouskilpailu.

Tästä äänestettiin kaupunginhallituksessakin. Myös valtuustossa kokoomus jäi asiassa yksin äänin 42–17.

Vekan kaava hyväksyttiin

Valtuutettu Kari Ilkkala (ps.) on tehnyt ns. Vekan alueen kaavaa koskevan maakäyttösopimuksen hyväksymisestä oikaisupyynnön kaupunginhallitukselle. Tämä asia tuli valtuustolle kuitenkin vain tiedoksi.

Sen sijaan varsinainen kaava oli valtuuston käsittelyssä. Ilkkala esitti sen palauttamista uudelleenvalmisteluun.

Hän muistutti, että Hämeen linnan tuntumassa oleva alue on erittäin herkkä.

– Linnan miljöö on parhaiten säilynyt Suomen harvoista linnaympäristöistä. Se on liian arvokas ympäristö keskustamaisen tehokkaalle rakentamiselle.

Ilkkala myös arvioi, etteivät palokunnan tikasautot tule mahtumaan alueelle, jos se rakennetaan kaavan mukaisella tehokkuudella.

Seurasi jälleen laaja keskustelu. Yhdyskuntalautakunnassa istuva Jutta Äijälä (kok.) muistutti, että samantyyppinen tilanne oli aikoinaan Sairionrannassa, joka nyt sopii erinomaisesti kaupunkikuvaan.

Äänestyksessä palauttamista kannatti 15 valtuutettua. Kaavan käsittelyn jatkoa kannatti 43 valtuutettua.

Kaava hyväksyttiin lopulta ilman äänestystä. (HäSa)

Päivän lehti

23.9.2020

Fingerpori

comic