Kanta-Häme

Vanhusneuvosto haluaa vaikuttaa silloin, kun suunnitelmia vasta muokataan

Vanhusneuvosto haluaa kommentoida silloin, kun suunnitelmia vasta muokataan.
Palautetta Hämeenlinnan asukkailta pyydetään kiitettävästi. Vanhusneuvoston puheenjohtajisto Anja Huostila, Ossi Lapisto ja Sirkka-Liisa Virtanen esittää, että eri intressiryhmien näkemyksiä kuultaisiin yhä aikaisemmin, jotta palaute olisi nykyistä vaikuttavampaa.

Jos Hämeenlinnan kaupunki haluaa palautetta ja kommentointia suunnitelmistaan, sellaista saa ainakin vanhusneuvostolta.

Sen puheenjohtaja Ossi Lapisto esittää, että palautetta pitäisi päästä antamaan nykyistä aikaisemmin.

– Usein kommentteja kysytään vasta siinä vaiheessa, kun suunnitelmat ovat jo pitkällä ja päätökset melkein tehty.

Toiveena on, että iäkkäitä ihmisiä koskettavissa suunnitelmissa heitä kuultaisiin jo varhaisessa valmisteluvaiheessa.

– Olemme ikäihmisten asioissa kokemusasiantuntijoita.

Vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Anja Huostila nostaa suunnitteilla olevan Lammin hyvinvointikeskuksen hyväksi esimerkiksi.

– Sitä varten perustettiin kuntaraati eläkejärjestöjen edustajista ja kuntalaisille on järjestetty yleinen infotilaisuus ja toinen on tulossa syksyllä.

Vanhusneuvosto nimetään aina valtuustokaudeksi. Hämeenlinnassa sen lakisääteinen palvelusuunnitelma on valmisteilla osana kaupungin hyvinvointikertomusta. Se tähtää tulevaisuuden palveluihin ja hyvinvointiin ”vauvasta vaariin”.

Vanhusneuvoston tehonyrkkinä eli työjaostona toimii puheenjohtajisto eli Lapiston lisäksi Sirkka-Liisa Virtanen ja Anja Huostila.

Hämeenlinnassa iäkkäiden palvelut toimivat vanhusneuvoston puheenjohtajien mukaan kohtuullisen hyvin, mistä kertovat niin asukas- kuin asiakastutkimuksetkin.

– Yksittäiset epäonnistumiset palveluissa nousevat usein julkisuuteen, vaikka kokonaisuus toimii, Sirkka-Liisa Virtanen analysoi.

Hän muistuttaa, että pysyvä henkilöstö on laadun tae niin kotihoidossa kuin vanhusten ympärivuorokautisessa hoivassakin. Palautekanavien tulee olla kunnossa, jota epäkohtiin voidaan puuttua nopeasti.

Asiakaskyselyissä nousee esille ryhmä, johon tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

Yksin asuvien vanhusten joukossa on paljon muistisairaita. Heidän selviytymisensä on kiinni kotihoidosta ja omaisista, mutta myös muita läheisiä, naapureita, ystäviä ja järjestöjen vapaaehtoisia tarvitaan.

Lammilainen Anja Huostila on huolissaan niistä ikäihmisistä, jotka asuvat sivukylillä.

– Kotihoitoa saa toki sivukylillekin, mutta työntekijöiltä kuluu paljon aikaa pelkkiin matkoihin. Silti on ymmärrettävää, että kotona halutaan asua mahdollisimman pitkään.

Hänen mukaansa Hämeenlinnan pitäjissä vanhusten palvelut toimivat pääsääntöisesti hyvin välimatkoista huolimatta.

– Kun tulee aika siirtyä ympärivuorikautiseen hoivaan, paikka löytyy yleensä läheltä omaisia. Aikaisemminhan saattoi joutua eri puolelle kaupunkia.

Vanhusneuvosto tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jotka ovat aktiivisia ikäihmisten asioissa. Yhteistyötä on mm. seurakunnan ja lukuisten järjestöjen sekä vapaaehtoisista koostuvan ikäraadin kanssa.

Maakuntauudistuksen toteutuminen on epävarmaa, mutta Kanta-Hämeessä tavoitteena on pilotoida maakunnallista vanhusneuvostoa heti, kun se on mahdollista.

Jos maakuntauudistus toteutuu, palveluihin muodostuu uusi rajapinta.

Asukkaiden hyvinvointi ja terveyden edistäminen on kuntien tehtävä, kun varsinaiset sote-asiat kuuluvat maakunnalle.

– Tässä rajapinnassa riittää hiomista ja edunvalvontaa. Ikäihmisten palveluista ei saa tulla sote-uudistuksen väliinputoajia.

Myös valmistelussa oleva asiakasmaksulaki pitäisi sote-uudistuksen hengessä saada eteenpäin. Kysehän on siitä, että vanhusten hoivaa laskutettaisiin samojen kriteerien mukaan kaikissa palveluissa. Nykyään vanhainkotien laskutusperusteet poikkeavat esimerkiksi ns. tehostetun palveluasumisen yksiköistä. HÄSA

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on lakisääteinen elin, joka nimetään aina vaalikaudeksi.

Hämeenlinnan vanhusneuvosto muodostuu eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen ehdottamista jäsenistä. Myös lautakunnilla ja ikäraadilla on siellä edustus.

Puheenjohtajiston lisäksi jäseninä ovat: Sinikka Haapsamo, Seppo Saari, Irja Haljoki, Juhani Hämäläinen, Jarmo Röksä ja Heikki Karisto.

Neuvosto on kaupungin ja asukkaiden välinen linkki, jonka tehtävänä on tuottaa kehittämisideoita iäkkäiden palveluihin.

Se on osallistunut aktiivisesti Oma Hämeen sote-valmisteluun vanhusten palvelujen näkökulmasta.

Ajankohtaisessa seurannassa ovat mm. Lammin hyvinvointikeskus ja Attendon Rengon palvelutalo.

Uutena avauksena seurakunta on selvittää testamenttilahjoituksen turvin löytävän vanhustyön muotoja.

Vanhusten viikkoa vietetään 7.-14.10. Teemana on tällä kertaa ”Iloa toimeliaisuudesta”.